Menu
město Horní Bříza
Horní Bříza

Uzavření manželství

Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu či mimo úředně určenou místnost 1 000 Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2 000 Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR 3 000 Kč
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti uzavřít manželství v cizině

   500 Kč