Menu
město Horní Bříza
Horní Bříza

Poplatek za psa (1 rok)

Poplatek za psy na kalendářní rok dle OZV č. 1/2020 o místním poplatku ze psů

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) v bytových domech o třech a více bytových jednotkách

 • za prvního psa ……………………………………………………………..................... 400 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa stejného držitele …………………. 550 Kč

b) v rodinných domech

 • za prvního psa ……………………………………………………………...................... 100 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa stejného držitele …………………. 150 Kč

Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let sazba poplatku za kalendářní rok činí:

c) v bytových domech o třech a více bytových jednotkách

 • za prvního psa ……………………………………………………………...................... 200 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa stejného držitele …………………. 250 Kč

d) v rodinných domech

 • za prvního psa ………………………………………………………………...................... 50 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa stejného držitele ………………….. 100 Kč

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku:

 1. Hotově na Městském úřadě Horní Bříza, odbor finančních a vnitřních věcí
 2. Bezhotovostním převodem na účet Města Horní Bříza vedený u Komerční banky Plzeň, č. ú. 2629371/0100, variabilní symbol: 1341 + číslo známky, do účelu platby uveďte jméno držitele psa
 3. Složenkou na poště - č. účtu a variabilní symbol jako u bezhotovostní platby

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.