Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

 

Poplatek za psy na kalendářní rok dle OZV č. 1/2020 o místním poplatku ze psů

 

            Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 

            a) v bytových domech o třech a více bytových jednotkách

                        - za prvního psa ……………………………………………………………..................... 400 Kč

                        - za druhého a každého dalšího psa stejného držitele …………………. 550 Kč

 

            b) v rodinných domech

                        - za prvního psa ……………………………………………………………...................... 100 Kč

                        - za druhého a každého dalšího psa stejného držitele …………………. 150 Kč

 

              Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 

            c) v bytových domech o třech a více bytových jednotkách

                        - za prvního psa ……………………………………………………………...................... 200 Kč

                        - za druhého a každého dalšího psa stejného držitele …………………. 250 Kč

 

            d) v rodinných domech

                        - za prvního psa ………………………………………………………………...................... 50 Kč

                        - za druhého a každého dalšího psa stejného držitele ………………….. 100 Kč

 

 

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku:

  1. Hotově na Městském úřadě Horní Bříza, odbor finančních a vnitřních věcí
  2. Bezhotovostním převodem na účet Města Horní Bříza vedený u Komerční banky Plzeň,                   č. ú. 2629371/0100, variabilní symbol: 1341 + číslo známky, do účelu platby uveďte                      jméno držitele psa
  3. Složenkou na poště - č. účtu a variabilní symbol jako u bezhotovostní platby