Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Poplatek za psy na kalendářní rok dle OZV č. 1/2010 o místním poplatku ze psů

 

Sazba poplatku:

Bytový dům

Základní roční sazba:    za prvního psa                                                                                400 Kč

                                           za druhého a každého dalšího psa stejného držitele               520 Kč

 

Snížená roční sazba:      za prvního psa                                                                                200 Kč

                                            za druhého a každého dalšího psa stejného držitele              200 Kč

 

Rodinné domy

Základní roční sazba:    za prvního psa                                                                                100 Kč

                                           za druhého a každého dalšího psa stejného držitele              130 Kč

 

Snížená roční sazba:      za prvního psa                                                                                  50 Kč

                                            za druhého a každého dalšího psa stejného držitele                90 Kč

 

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku:

  1. Hotově na Městském úřadě Horní Bříza, odbor finančních a vnitřních věcí
  2. Bezhotovostním převodem na účet Města Horní Bříza vedený u Komerční banky Plzeň,                   č. ú. 2629371/0100, variabilní symbol: 1341 + číslo známky, do účelu platby uveďte                      jméno držitele psa
  3. Složenkou na poště - č. účtu a variabilní symbol jako u bezhotovostní platby