Menu
město Horní Bříza
Horní Bříza

HB Photo Club

Strány jsou stále a stále ještě ve výstavbě, ale .....

ihned v úvodu této titulní stránky malé upozornění, že:

 • Starší zápisy ze schůzek klubu jsou k nalezení v kapitole Diskusní fórum, viz. MENU v levém sloupci.
 • Nejnovější zprávičky z činnosti klubu včetně fotek jsou k nalezení v kapitole Činnost.
 • Ostatní dvě kapitolky v MENU jsou již svým názvem zcela jasné ....a právě ty se budou postupně naplňovat a obsahově obměňovat.

OMLUVA z března 2021

Vážený nám čtenáři, který na sránky našeho spolku zavítáš, musíme se Ti omluvit podruhé, neb teprve dnes 24. března 2021 jsme se opět připojili do městského webu. Připojení slavnostní s podporou od providera těchto stránek a snad také s vírou, že zůstaneme připojeni poněkud déle. 

Zvláště v tomto období "války viru C-19 proti lidstvu", zůstává e-mailová pošta, tisky na web stránky a telefonování téměř jediným společenským stykem. Ochotným osůbkkám v potravinách a lékarně se omlouvám, že jsem je v popředí nezmínil, neb jsou naší společeností toliko na vteřinky, vnímáno  po starém způsobu žití.

Nezbývá v dalším uvést jak klub od ledna letošního toku nažívá za respektování vyhlášeného nouzového stavu.

Pravidelné měsíční schůzky se nekonají, spojení mezi sebou máme pouze po mailech a sporadických telefonátech. Jako realisté jsme letos na začátku roku nevybírali členské příspěvky, neb činnost v houfu neprovozujeme a ani nemůžem. Doufáme, až bude naše populace z převážné většiny naočkována, šiřitelé virů důsledněji odděleni od nenakažených, po té se budeme moci sejít, pak si také o této základní a podmiňující členské povinnosti podiskutujeme.

Fotogarafování přírody provádíme v rámci katastru obce, resp. okresu. Naštěsí Severní Plzeňsko je region dosti rozsáhlý a z naší obce všemi směry vede nespočet cestiček a stezek. A je opravdu co fotit, zejména když sníh tvořil kontury na krajině a stromech.

V Boubínském pralese neuvidíš to co lze nafotit v našem regionu! Na vrch památného kopce Boubína jsem osobně supěl již podvakráte. Vlastní prales jest od jisté doby nepřístupný, obehnán plotem. Nicméně to co přes plot vidíš není zdaleka taková divoká příroda jakou lze nafotit nedaleko našeho bydla. Pochvalujeme si, otázkou je, zda osoba třetí, zhýčkaná cestováním do atraktivních světových destinací, nás v tomto pochopí.

Fotovýbava, aniž bychom se  k tomu vyzvali, či se předem příliš informovali, se fotovýbava téměř u každého z nás za měsíce protivirových opatření velmi bohatě rozšířila. Dodavatelé svými  e-shopy nám rádi prodali, neb jejich kamenné obchody zůstaly uzamčeny. Ze strany členů klubu to je jednoznačné vajádření víry ve šťastný konec nešťastného a dlouhého údobí pandemie. Není mi známo, že by někdo z členstva věnoval obstojnou sumu na zbudování náhrobku, ale vím o investicích do fotovýbavy. Což každopádně činí mnohem větší radost.

Focení pro potřeby MěÚ, tudíž potažmo pro potřeby spoluobčanů našeho města, kde klub má domovské působiště. Nafotili jsem loňský rok, fotíme nepřetržitě také od Nového roku. Samozřejmě pokud okolnosti pandemie dovolí. Až se rozběhne opět kulturní život obce, bude také více příležitostí tento zachytit.

Foto-výstavy. Samozřejmě při zavřených galeriích a výstavních síních žádnou výstavu jsme neotevřeli. Po dohodě s kastelánem Městského muzea jsme připraveni nainstalovat jím žádanou výstavu. V současnosti se dokončují zednické práce na rekonstrukci oken budovy muzea. Pro veřejnost znovu nainstalujem v MZŠ autorskou výstavu J. Fialy, kterou viděli jen žáci a kantoři. Následně nabídneme připravenou " Jižní Šumava a Bavorský les". Z Galerie Václava Brožíka ve Třemošné čekáme na vyzvání, výstava pro Třemošnou  je archivována, zbývá jen uvítací panely sesouhlasit s reálným časem otevření.

Klubovnička klubu bude naší silou dovybavena jen co budou dokončeny finální zednické a malířské práce, úklid.

Spřátelené fotokluby a kamarádi nadšenci, Vás postrádáme. Sporadicky odvysíláme mezi sebou nějakou zprávičku, zejména směrem na Plzeň, i z Dýšiné nám signál dojde. Rádiové spojení směrem severním se v zimní fujavě a sněhových vločkách zhatilo, na naše vysílání zatím žádné odpovědi není. Přesto věříme, že z kamarádů není nikdo nemocen, jen okolnosti mu nedovolí zamrzlou vysílačku rozchodit. 

Potok Bělá v lednu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kačky nedbají na pandemii a baví se

Jižní jáma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jižní jáma v březnu.

(Zapsáno dne 24.3.2021) 

- §§§ -

 

OMLUVA z listopadu 2020

všem našim bývalým i současným čtenářům. Zatím z nezjištěné příčiny jsme se téměř rok nemohli na naše stránky dostat. Nemohli jsme Vás informovat o tom jak klub žil od února letošního roku do téměř konce  listopadu. 

Pokusím se v následujícím uvést, že ani v časech tvrdého nástupu koronavirové pandemie (COVID-19) jsme nepřestali žít spolkovým životem. Byť značně ochuzeným. Pravidelné schůzky musely být nahrazeny dopisováním si pomocí mailů, SMS zprávičkami. Fotografie jsme si předávali na flashích mezi dveřmi s rouškou na obličeji. Ostatně takto se to děje i v tomto měsíci listopadu, neb po jistém letním zmírnění šíření nákazy, naše prapodivně nedisciplinovaná společnost upadla  do pandemie po začátku září s novou a ještě větší intensitou. Bohatě čísly nakažených a bohužel také zemřelých překonávající prvotní jarní nástup.

Raději se ze smutných vět vrátím ke klubovému životu jak zhruba v tomto roce 2020 až doposaváde šel.

BŘEZEN

Zprovoznili jsme tiskárnu pro barevné a černobílé tisky formátů do velikosti A3+.Po předchozím naprostém fiasku s tiskárnou Pixma, kterou se podařilo prodejci vrátit, nyní zcela a velmi spokojeně tiskneme na stroji Epson. Někteří  z nás přešli nákupem na nové tělo fotoaparátu Canon EOS 6D Mark II, který je na západě od nás označován jako "ISO killer" a skutečně, co se týká šumu je to oproti starším aparátům značný pokrok.

Dne 12. března byl v ČR vyhlášen nouzový stav, což našinec s šedinami nepamatuje. Den před tím jsme postíhali zhruba upravit naši novou Klubovničku. Vedení města nám nabídlo místnost pod uzamčením v budově Městského muzea, s tím, že postupně opustíme současnou cimérku, o kterou jsme se dělili s úředníky radnice. Z klubovničky "Pod radničními hodinami" tak přecházíme do historické budovy keramiků. Z podhodinářů se stáváme muzejníky  -:).

DUBEN

Tento měsíc byl význačný naprostým umrtvením všech společenských činností, rušily se plánované akce spolků jedna za druhou. Koncem měsíce jsme za přísných hygienických podmínek převezli Pavlovu autorskou výstavu, in memoriam, "MADEIRA" do prostor Městského muzea a navěsili do "Výstavní síně", zatím pro časy budoucí, až nouzový stav bude zmírněn.

KVĚTEN

Dne 11. května byly zpřístupněny galerie, tudíž také následně výše zmíněná výstava v síni muzea.  Náš člen Josef Fiala připravuje svoji autorskou výstavu do Galerie Masarykovy základní školy, dále jen MZŠ. Výstava bude připomínkou ukončení II. Světové války a autor představí zejména nafocená letadla z té doby, která se ještě zúčastňují rok co rok leteckých dnů po Evropě. Menším dílem pak vojenskou techniku pozemní. Ku podpoře této výstavy jsme ve dnech 20. až 22. května navštívili Krušné hory  a nafotili interiér stálé výstavy "Největší letecká bitva nad naším územím", instalována je v obci Kovářská, u hranic s BRD. Obdobně jsme také nafotili Muzeum vojenské techniky na demarkační čáře, Rokycany, to ale až v srpnu.

ČERVEN

Odpoledne 3. června se scházíme po dlouhé době na schůzce členů klubu. V dobré víře na budoucí zmírnění pandemie plánujeme dohnat slíbené akce. Sjednaná focení pro vedení města, a naplánování nafocení kousku "Zmizelé Šumavy" s pobytem na Modravě začátkem října. Ukončení "II. Stálé foto-výstavy" v koridoru MZŠ  s plánem od září navěsit třetí "stálou", téma "Zvěř našich lesů".  Koncem června focení dle plánu v našem regionu, např. Manětín, Luková.

ČERVENEC

V neděli 12. července nafocení v rámci našeho regionu Valeč, rozhledny Vochlice, a Schillerovu rozhlednu nad Kryry, ruiny hradu nad obcí Petrohrad, vše v sousedícím nám Karlovarském kraji. Společně se spřátelenými foto-kluby na Plzni severu připravujeme společnou presentační foto-výstavu v našem okresním muzeu v Mariánské Týnici. Planovaná vernisáž je na 15. záři a to v plném lesku tohoto historického místa, jeho  genia loci.

Dne 20. července na pozvání plzeňských fotografů navštěvujeme jejich foto-výstavu umístěnou na nádvoří pivovaru Prazdroj. Památné to setkání spoluorganisuje Okrašlovací spolek Dýšiná, který se stal již několikrát hostitelem výstav fotografů, včetně našeho Lubora Zalabáka. Vedro na nádvoří je brzy účastníky vyměněno za přátelské posezení na Formance. Spolkový život opět začíná po temných měsících nouzového stavu rašit, zaléván život-budícím nápojem. V sobotu 25. 7. fotíme v domovské obci na ojedinělé akci "Historie domova", hřejivý to návrat ku zdravému národovectví mezi selskými usedlostmi. Na přelomu prázdninových měsíců se již lidé mezi sebou navštěvují, pohyb po obci je bez roušek.

SRPEN

Zajíždíme nafotit hornickou štolu, dnes muzeum, do Plané u Mariánských Lázní. Postupně shromaždujeme materiál na budoucí výstavu o dobývání rud v oblasti Krušnohoří a Českého lesa. Naše domovská obec nás dnem 20.08. podpořila finančním darem a klub ihned zakupuje inkousty a papíry potřebné pro náš vlastní tisk fotografií pro výstavu do Mariánské Týnice, a slíbenou prosincovou do MZŠ. Na tomto místě naše poděkování donátorovi. V samotném závěru měsíce fotíme v Krušných horách a den po návratu uvnitř bývalého kaolinového dolu v Nevřeni.

ZÁŘÍ

Ihned prvního fotíme zahájení školního roku. Vždyť se zahajuje po dlouhé přestávce, způsobené pandemií. To moje generace nepamatuje, generace našich rodičů zažila válečné školství, ale ta naše toliko týden uhelných prázdnin, když nebylo v padesátých létech čím topit. Fotili jsme z povzdálí před školou, kde se třídy řadily ke svým kantorům - opravdová radost. Bohužel začátek září byl také začátek růstu numera, které říká kolik dalších osob jeden již nakažený kol sebe nakazí. Exponent R se zvyšoval a připravoval se na dny říjnové kdy dosáhl briskně, ale stále ještě neviditelně,  hrůzné hodnoty blížící se numeru tři.  A to nákaza ve svých číslech letěla den ze dne společností po exponenciální křivce strmě vzhůru. V Praze mladí rádoby politici ještě stále slavili naprostý konec pandemické nákazy v Čechách, ale řetězová reakce nakažení v obyvatelstvu již spěla k ještě větší hrůze, nežli zde byla na jaře.  V Mariánské Týnici podle programu proběhla, již zde dříve oznámená, vernisáž společné foto-výstavy klubů Severního Plzeňska, za organisace a řízení od profi-týmu muzea. Ač již disciplinovaně, všichni účastníci v rouškách, účast hojná, pan starosta Kralovic s chotí, kam tento kulturní stánek lokalitou přináleží, byl též přítomen. 

ŘÍJEN

Druhého října končí výstava Josefa Fialy v Galerii, MZŠ, sundáváme ji a převážíme do nové klubovny. Výstavu viděli toliko žáci a kantoři, veřejnosti z důvodů proti-pandemických opatření byl vstup znemožněn. Podle slov paní ředitelky se výstava velice líbila a proto se pokusíme ji znavu navěsit pro veřejnost do síně Městského muzea ve vhodném termínu v roce 2021. Následně 4. října odjíždíme jako klub na Šumavu pokusit se nafotit segmenty "Zmizelé Šumavy".  Cestou fotíme vodní hrad Švihov a ruiny hradu Balymotte, naší veřejnosti téměř neznámou stavbu, a přiznejme si, námi jen náhodně objevenou.  Během tří dnů za měnícího se horského počasí sbíráme záběry z okolí Prášil, bývalého Gsengetu, či zaniklého osídlení Knížecích Plání, sejpy ku Horské Kvildě, a bývale všechny tři Paště pod horou Křemelná. Návratem z čistého šumavského vzduchu, končí také idyla. Pandemie v ČR překonává intensitou okolní státy a život společenský se opět musí uzavřít, neb denně umírá v republice kol 200 pacientů, také někdy 300. 

V rouškách a s vyhýbáním se lidem obloukem, nafotíme ještě podzimní barevnou Valeč. Zkoušíme nasbírat něco záběrů pro budoucí kolekci o našem povodí Berounky. Radek, člen korespondent, nová to náše pozice v členství, fotí při celodenním treku Západní Krušné hory. Je to parádní způsob jak se člověk vyhne setkání s jinými lidmi, je v krásném a čistém prostředí a ten den ví, že se nomohl nakazit.

Galerie jsou opět uzavřeny a tak plánovaná foto-výstava do Galerie malíře Václav Brožíka ve Třemošné odpadá s termínem na neurčito. Paspatry s foty a popiskami skladujeme.

LISTOPAD

Měsíc nastoupil hoden svému jménu, nejen bohatým shozem listí, místy pěkně probarveným když byl sluneční svit, ale také souvislými několikadenními mlhami. V letošním roce, konečně, po dvou velice suchých letech,  zapršelo jak za mých klukovských let. Měsíc je vnímán jako dušičkový a tentokráte s podtržením a tučným to písmem. Vždyť, ačkoli to jistá gruppa stále bagatelisuje, zejména na Václavském náměstí v Praze, vir, který unikl z laboratoře, proto tak záludný, kosí již mezi příslušníky našich širokých rodin, mezi přateli, spoluobčany, kteří ještě nedávno žili o ulici níže, pod naší ulicí.  Takováto hromadná nákaza, její vysoká úmrtnost, jsou díky právě vysoké četnosti počitatelné. Lze odvodit, jak již jsem zde uvedl, že šíření co do počtu se řídí exponciální funkcí, je jen otázkou jakého numera dosáhne exponent vlivem disciplinovanosti/nedisciplinovanosti obyvatel. Pražská rádoby "mladá politická avangarda" se "starší osobou s rouškou na bradě" by měla mít rozsudkem soudu přikázáno jít vysvětlovat své stupidní chování pozůstalým oněch 200-300 nebožtíků denně, kteří s C-19 zemřeli. Je též již spočítáno, že u nebožtíků mužů se tím statisticky průměrně zkrátil věk o 10 let, u žen o 11 let. Vnoučata zde mohla mít ještě dědečka, že?  

Proč na pozadí činnosti klubové promítám dobu neradostnou, ve které žijeme? Co bylo včera a zpět je již historie. A na historii se nemá zapomínat, nemá se zamlčovat, překrucovat, má se dát na papír taková jaká skutečně byla. A pro zítřek se máme  z historických zkušeností poučit. 

B-25

Ukázka fotky z výstavy Josefa Fialy v Galerii MZŠV muzeu největší letecké bitvy nad naším územím, Kovářská

Létající pevnost

Snímek nafocen v muzeu největší letecké bitvy nad naším územím, Kovářská u Vejprt (Vloženo 23. listopadu 2020)

+

HB Photo Club. z.s.

na těchto stránkách se zármutkem oznamujeme, že začátkem měsíce ledna 2020 zemřel náš dlouholetý člen, kamarád a zanícený fotograf Pavel KAREZ. 

Klub po dohodě s pí ředitelkou Masarykovy základní školy (dále jen MZŠ) a s pozůstalou rodinou uspořádají v měsíci březnu v Galerii MZŚ vzpomínkovou výstavu fotografií z Pavlovy tvorby.

Náš klub se zúčastní první společné výstavy amatérských fotografů Plzeně Severu, která je plánována na říjen 2020 do prostor kostela v Muzeu Severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Jeden autorský panel věnujeme Pavlu Karezovi, in memoriam.

ŠUMAVA 25.10.2018, bývalá vesnička Polka

Přiložená fotka je z říjnového focení v r. 2018 na Šumavě v místech, kde bývala vesnička Polka. Vedle Pavla sedí výborná fotgrtafky Šumavy Lucka s dcerkou Leontýnkou, která nás dětským foťáčkem fotila. Stojící fotograf je Lubor také z našeho klubu. 

(Vloženo 7. února. Prodlení způsobila nemožnost pracovat s našimi web stránkami. Částečný vstup byl uvolněn dnes. Dílčí  nedokonalou  funkci  stále řešíme s tvůrcem programu).

ŠUMAVA 24.11.2017, Focení na Modravě

§§§

HB Photo Club, z.s. na ploše své první stálé výstavy v MZŠ

uspořádal informaci o vynálezu fotografie doplněnou o její ranný vývoj, včetně vzpomínky na Fr. Drtikola.

22.02.2019

Expozici postupně shlédli žáci od první po devátou třídu

Z našeho klubu se žákům věnovali dva lektoři

Jedna skupina odchází, druhá čeká za dveřmiUkázka focení na místě

 

HB Photo Club, z.s. vystavuje v Techmánia Science Center

( V pořadí 16. výstava, otevřena symbolicky o šestnácté hodině)

Ve středu 21. června o prvním letním dnu, úderem čestnácté hodiny byla otevřena výstava třiceti fotografií našich sedmi členů v Techmánii Science Center v Plzni (dále jen TSC).

S vedením TSC bylo domluveno uspořádat foto-výstavu, která by tématicky doprovázela některý z oborů, které TSC svým, zejména mládežnickým, návaštěvníkům přibližuje. Napoprvé bylo zvoleno téma VODA. Fotografie našich členů zachycují vodu nejen jako technicky využitelnou, ale i její další existenční stavy pro člověka tak životně potřebné - v naturální podobě v krajině, v jejím užití na zkrášlení lidského okolí a též i jako výraz  - "symbol uctívané životodárné vody".

Řada fotek pamatovala i na nejmenší návštěvníky, vždyť TSC navštěvují i skupiny předškoláků. Je zde snaha, aby si zde dítě nalezlo "svůj obrázek".

Vedení TSC po konsultaci s odborníkem na školní vzdělávání tak našlo velice zajímavou formu jak nevtíravě zprostředkovat "vidění předkládaného tématu, zde VODA," té nejmladší generaci a to díky spolupráci generace provozovatelů TSC s generací jí předcházející, kterou vesměs tvoří členové našeho klubu. Autor tohoto příspěvku, se domnívá, že právě takováto propojení generací "na jednom výstavním placu" u nás jsou naprosto ojedinělá, ačkoli o pár set kilometrů od nás na západ se s podobnými počiny rozumných a soudných spolků a municipalit setkáváme poměrně běžně.

Níže několik snímků z vernisáže konané 21. června 2016, o 16:00 h. za velkých venkovních veder.

Na zdar založené spolupráce se připíjelo Mattoniho minerální vodou.

Pozvánka na vernisáž

Fotografií je opravdu 30, jak vidno z pozvánky.Za TSC otevřel výstavu p. Štěpán

Za současných třicetistupňových veder se sešli naši nej, nejvěrnější. Což je pochpoitelné. Na stolíku číše s Mattoniho minerální vodou. .

p. Štěpán za TSC

Za TSC otevřel výstavu p. Štěpán.

Přípitek na budoucnost

Krásné využití bývalé haly Škodových závodů pro současné TSC.

Setkání generací na historické půdě Škodových závodů. A i k tomu dopomohla životodárná voda.

Z portfolia výstavy - náš klub fotí na Šumavě

Klub a členka našeho fun klubu, při focení na Šumavě (použito na portfolio výstavy).

(Vloženo 24.06.2017, o stále trvajících vedřinách v Bohemii, kéž nám zůstavivší bude i na dále pitná voda).

@@@

15. výstava, autorská, našeho člena Pavla KAREZE

(Co do počtu vystavených fotek největší zdejší výstava HB Photo Club, z.s. od jeho založení v r. 2011)

Tři aktivní spolky se v naší obci spojily s Masarykovou základní školou (dále jen MZŠ), aby uskutečnily výstavu fotografií z činnosti turistického spolku Větrník, který vedl v létě zesnulý pan Jaroslav NOVÁK. 

Náš člen Pavel  Karez se v létech minulých zúčastnil vesměs všech akcí Větrníku a nafotogarfoval nebřeberně snímků. Zveřejněna budou i fota z akce následovníka spolku Větrník, pod novým názvem Vandrovníci.

Výběr z jeho autorské kolekce bude představen na Vernisáži, viz. pozvánka níže, a to jak v Galerii na panelech, tak následně promítnutím dalších snímků na promítací plátno v malé Divadelní scéně (známé též jako Aula) v přízemí MZŠ.

Participující Betula Viridis, z.s. avizovala pozvánku na přátelské posezení pod krovem školy a to těsně po ukončení promítání.

HB Photo Club, z.s. plánoval původně na konec roku jinou fotovýstavu, byť s účastí téhož autora. Vzhledem k nešťastnému skonu vedoucího spolku Větrník, jsme však uvítali návrh na realizaci této vzpomínkové foto-výstavy v naší obci. Chceme vyjádřit občanský názor, že lidé, kteří pro obec cokoli prospěšného vykonali, by měli být důstojně připomenuti, neměli by být pozapomenuti.

Vernisáž

Vloženo dne 30. listopadu 2016.

@@@

V pořadí 14. fotovýstava, tentokráte za našimi humny, v sousedním Karlovarském kraji.

Dva měsíce na zámku

DUBEN 2016 - 13. Expozice, bez vernisáže

Městské muzeum, Horní Bříza

Sobota 16. dubna 2016 byla charakteristická opravdovým aprílovým počasím. Mnoho přeháněk, častý silný vítr, teploměr kolísal kolem 12 stupňů Celsia. Po dohodě s vedením města, které je majitelem Muzea v obci, jsme prázdné stěny výstavní místnosti v prvním patře budovy ověsili fotografiemi členů našeho HB Photo Clubu.

Uskutečnilo se prolnutí několika našich myšlenkových proudů - zaplnit prázdnou výstavní místnost  registrovaného muzea v ČR, které je byť sporadicky, ale přeci jen turisty navštěvováno, použít k tomu účelu fotografie ze dna našich skříní, ať již byly a nebo nebyly vystavovány, připomenout si naši klubovní účast na tehdejší občanské iniciativě, která usilovala o převod historické budovy muzea i s inventářem na obec, ve chvíli kdy ji původní majitel "průmyslová keramika" prodával jako pro podnikání nadbytečnou.

Vernisáž doprovodné výstavy k občanské iniciativě

Psal se rok 2013, byl prosinec a "město" uspořádalo malou vernisáž výstavy fotografií našeho fotoklubu. Sloužila ku otvření následné diskuse k dalšímu využití této budovy, nashromážděných sbírek a vyřešení úhelného kamene celé myšlenky - získání budovy do majetku města. Na snímku hovoří starosta města, v auditoriu silné zastoupení členů souboru Úsměv. (Z pohledu foto-výstavy stojí za upozornění, že tehdy byly KLIPrámy pověšeny na bílých šňůrkách, vhodná to výška i pro návštěvy např. ze škol).

Tentokráte v r.2016 bez Vernisáže

Uběhly dva roky a tři měsíce jako voda v místním vodním toku "Bělá"  a začala naše první výstava bez vernisáže, prostým pověšením poslední fotky na dosud prázdnou stěnu.

(Z pohledu výstavnictví jsme divákovi pozvedli laťku o dobrých třicet centimetrů. Prostě jen proto, že si šéf klubu již nepamatoval, že zhruba před osmi sty třiceti dny jsme použili závěsné šňůrky. Bude-li požadavek, lze dodatečně výšku KLIPů pomocí závěsných šňůrek opět snížit).

Expozice zleva doprava začíná vzpomínkou na Francii

Ve směru prohlídky začíná již zmíněný vesměs náhodný výběr fotek ze dna našich skříní, několika fotkami z Francie. Vzdáváme tím hold ojedinělosti, kterou se naše obec může také pochlubit, že již od roku 1997 aktivně udržuje vzájemnost  s družebním historickým městem Villeneuve sur Yonne na splavné řece toho jména ležícím.

Protagonistka myšlenky zaplnit prázdné stěny fotkami z našeho archivu

Na poslední stěně je pouze několik fotek z bohaté kolekce souboru fotografií NEPÁL 2015 našeho člena Lubora Zalabáka. Pouhý jeden den se jejich výprava zdržela a nedosáhla údolí Mustang v den, kdy v záplavě sněhu zahynuly desítky turistů. Na fotografie z Nepálu navazují rázovité fotky Zdeňka Šorma z Anglie, čímž "cestování světem a domovinou" končí.

Celkový pohled do výstavní místnosti

Na krátké stěně mezi okny, která výstavní místnost ve dne dobře osvětlují, je zavěšena informace o HB Photo Clubu z roku 2015. Samozřejmě, že text je poplatný datu napsání.

Od té doby jsme již zapsanýn spolkem dle platného zákona ČR a nikoli dřívějším občanským sdružením. A tak jak to bývá ve vrcholovém profi-fotbalu, jedinci odchází do velkoklubů či za svými ambicemi. Ještě snazší je to v dobrovolném "Spolku", kde všichni děláme "tu svoji" fotografii pro radost a rozptýlení.

Když se některé fotky povedou, či se jeví ku připomenutí si jistého minulého obrazu vhodné, čas od času je i pro širokou veřejnost na prázdnou stěnu navěsíme. Zda se myšlenka povedla posoudí oko každého návštěvníka.

Když alespoň jeden záběr  diváka zaujme, navodí u něho třeba ideu daný kout přírody navštívit, či sám se pokusit obdobnou situaci svým foťíáčkem zachytit pro svoji radost z tvoření, bylo dosaženo myšlence zde participujících stran zadost !!

VLADAŘ, tradiční prosinec 2015 a únor 2016 

"Za posledním sněhem"

Níže přiloženo několik fotek z tradičního předsilvestrovského treku pořádaného našimi kamarády z foto-spolku Fotři Plasy, tentokráte se sešel rekordní počet pochodníků, viz hromadné foto na samém vrcholu.

Fotka v památeční staré podobě, s patinou času

Údajně 31 pochodníků a pes Jonathán!!Málokdy je motoráček tak plný lidí

Od příjezdu až do večerního odjezdu nás provázela silná mlha. Za mlhy je to zase jiné focení.Cestou od Bohuslavi do údolí Střely

(Vloženo 22. 02. 2016 o dnech nevlídných, větrných, podmračených s táním na horách)

@

VLADAŘ únorový L.P. 2016 se sněhem, jinovatkou a slunkem

Meteo analýza poctivě zkoumaná nabádala na výlet ve ČT 18.února, neb na předchozí den bylo hlášeno sněžení a minusové teploty, které měly vydržet do 12:00 čtrvrtečního dne.

Opravdu se zadařilo, ani poutník, který si vzal na tento všední den z práce dovolenou, nelitoval.

Skupinka podstatně menší nežli u akce Fotrů

Zejména na samotném vrcholu této památné stolové hory, odevzdané nám Kelty před zhruna dvěma tisící jary, bylo nádherně.

Jinovatka ve větvičkách

Po treku poutník rád navštíví pivovárek s dobrou kuchyní

Nohy si pod dřevěným stolem natáhnout, horkou polévku si blíže přitáhnout

(Vloženo 22. února 2016, obměna 24.02.)

©

Přátelé, po zdařilé vernisáži fotovýstavy NEPÁL pár fotek a pár slov před koncem roku 2015

Vernisáž jsme oznámili v naší kolonce ČINNOST a díky městu a participujícímu spolku Betula Viridis, městskému rozhlasu a obvyklému šířením mezi přáteli byla i dobře propagována.

Účastnili se osobně oba autoři, profi-fotograf Šumavy Vláďa HOŠEK kolekcí černo-bílých fotografií a náš klubový člen se svými vybranými 62 barevnými formáty 30x45 cm. Ihned po zdařilé verisáži následovala  beseda s promítáním v Aule Masarykovy základní školy. Obdobné promítání s besedou bylo uspořádáno následující dopoledne pro žáky MZŠ.

 

 

Autoři fotek, vlevo Lubor ZALABÁK s Vláďou HOŠKEM

  Spoluautoři výstavy

Přivítání autorů skvělých fotek proběhlo potleskem na otevřené scéně Galerie

  Přivítání autorů

Pozvánka a hlavička protrfolia výstavy

  Pozvánka a součást portfolia výstavy

Úvodní slova ke 46 příchozím

  Poprvé s novým uspořádáním v Galerii, na zkoušku

Besda v aule

Promítání unikátních fotek v Aule s následnou besedou s autory

(Vloženo 12.prosince 2015)

Z drahně záprášené truhličky, ale stále platné:

Na četné dotazy široké veřejnosti, zejména plzeňské fotografické, právě mne napadá jeden dotazující se, proč nejsou naše stránky častěji a lépe aktualizovány, odpovím popravdě.

Návštěvnost našich stránek nám není známa, ale soudím, že není valná. O diskuzi se vyjádřit mohu číslem celým, ani kladným, ani záporným, jest totiž za poslední roky nulová.

Přesto klub žije, jest činorodý, pouze jsme liknaví popisovat a dokonce i vkládat fotky do své Galerie, toť fakt.

Pokusím se otočit do minula a ve stručnosti vzpomenout našich akcí, které následovaly po říjnovém fotoworkshopu níže již zveřejněném:

 • V listopadu loni i letos t.j. ve 2015 nafoceno pro MěÚ "Vítání občánků" (vždy připojeno, pokud možno,  jedno dokumentární foto, snímek pro ilustraci)

 

 

Vítání občánků

V prosinci nafocena Valná hromada Betuly Viridis, ale hlavně se konal "Tradiční výstup fotografů a přátel na Vladař" zakončený v zámeckém pivovárku v Chyši.

 

 

Fotíme se s p. Váňou, po sestupu z Vladaře

 • Dne 21. ledna v Plzni na Slovanech, středisko KLÍČ. Náš člen Lubor Zalabák promítá své fotky z "tragického" NEPÁL 2014, plus beseda se zaplněným sálkem.
 • Únor - instalujeme fotovýzdobu do místní knihovny v Horní Bříze.

 

 

Helena Šarochová, VERDUN

 • Dne 31. března výjezdní schůzka klubu v Plzni "V šenku". Doobjednání fotek v tiskárně. Měsíc aktivity členů na FOTOKNIHÁCH.
 • Večer 07. dubna Vernisáž fotovýstavy "Workshop ŠUMAVA, říjen 2014" plus promítání fotek a přednáška s besedou s hostem, naším lektorem Vláďou Hoškem ze Šumavy.

 

 

Říjnové šumavské mlhy

Květen, v úterý 05. při pravidelné scůzce klubu sundaváme výstavu a převážíme do klubovny. Zdeněk přinesl na ukázku zdařilou fotoknihu DOLOMITI.

Ilustrativní foto z Dolomit od Vládi Hoška

 • Od 07. do 10. května účast našich čtyř členů na "SETKÁNÍ FOTOGRAFU, Lipensko, květen 2015". Zdařilá akce s velmi využitým časem - vstávalo se ve 4:00 a jel se nafotit východ sluníčka.
 • Maličko více o Setkání fotografů v kapitolce Činnost.

Z rozhledny Moldaublick, autor-účastník setkání

(Vloženo 26. května 2014)

"ŠUMAVA, říjen 2014"

Náš první celoklubový workshop "ŠUMAVA, říjen 2014",  který je posán v kapitole ČINNOST.

 

 

Společná fotka na závětřídenního foto-workshopu

(Vloženo 01.11.2014, odkaz rozeslán účastníkům, členstvu a příznivcům našim)

Z historie vzniku stránek:

Poštou dne 06. srpna 2013 přišla potěšitelná zpráva, že jednotlivým fotografům bude administrátor rozesílat jejich přístupová data a následně by se měly napňovat i fotokomůrky jednotlivých fotografů, uvedených v kapitole FOTOGRAFOVÉ.

HB Photo Club

Vážení návštěvníci našich stránek, počínaje  dnem 24. dubna 2013 začínáme tvořit webové stránky našeho fotoklubu. Fotoklub působí ve městě Horní Bříza již dva roky a za ten čas uskutečnil v obci několik fotovýstav.

Povětšina výstav byla instalována v Galerii místní Masarykovy základní školy.  Vystavovali jsme přes zimu 2013/2014 také ve Výstavní síni místního Muzea a nabídli jsme správě kdykoli Výstavní místnost na 2-3 měsíce pro foto-výstavy využít.

Stálou foto-výstavu držíme v zasedací místnosti MěÚ, suterén.

Výstavy, umístěné v základní škole, nerozlišují svým přístupem dospělého diváka a žáka, na vernisážích máme pravidelnou účast přes 40 dospělých návštěvníků, z toho část za námi přijíždí z Plzně, resp. z blízkých Plas.

V květnu 2012 jsme společně s FO3 Plasy vystavovali ve Francii, v družebním městě naší obce, ve městě Villeneuve sur Yonne. Výstava se konala na počest týdenních  Oslav ukončení II. Světové války a byla začleněna do programu určeného zejména pro školní mládež. 

Ve fotografistické symbioze nažíváme právě se spřáteleným fotoklubem FO 3 Plasy, v rodině fotografů známém pod slengovým jménem Fotři Plasy.

Fotoklub k 18. březnu 2014 má 8 řádných členů.

HB Photo Club je řádným Občanským sdružením registrovaným Ministrestvem vnitra České Republiky. 

Naše klubovna sídlí v útulném podkroví městské radnice. Zde se konají pravidelné schůzky klubu a našich přátel vždy první úterý v měsíci - nutno podotknout, že zejména za nehostinného počasí. Přeje-li nám dobré světlo dáváme přednost společným trekům a focení v přírodě.

Autorka: Daniela BRABCOVÁ, bývalá členka, odešla v r. 2014

Členové HB Photo Clubu:

 • Zdeňka ŠTĚPÁNOVÁ, Tymákov
 • Lubor ZALABÁK, Plzeň
 • Zdeněk ŠORM, Plzeň
 • Pavel KAREZ, Mgr., Horní Bříza
 • Josef FIALA, Horní Bříza (současný pokladník)
 • Helena ŠAROCHOVÁ, Horní Bříza (účetní poradkyně)
 • Václav ŠAROCH, Ing., Horní Bříza (současný statutární šéf klubu)
Fun klub našeho HB Photo Clubu:

Fun klub zůstává otevřen pro vstup našich přátel, zejména  z řad stálých návštěvníků našich foto-výstav.

 

 

Josef FIALA, Vzpomínka na Francii 2012

Josef FIALA, Vzpomínka na Francii 2012

Zděnka Štěpánová, Province, FRANCE

Zděnka ŠTĚPÁNOVÁ, Výlet do francouzské Province

Lubor Zalabák, foto pro mezinárodní výstavu ŽLUTÁ a MODRÁ, 2012

Lubor ZALABÁK, foto pro mezinárodní výstavu ŽLUTÁ a MODRÁ, 2012

Zděnek ŠORM, Na Šumavě

Zděnek ŠORM, Na Šumavě

Pohoří Casanna nad Davos-Klosters, Švýcarsko

Helena ŠAROCHOVÁ, Pohoří Casanna nad Davos-Klosters, Švýcarsko

 

 

Helena ŠAROCHOVÁ, Těsně pod vrcholem Calanda, Klosters, Švýcarsko

Helena ŠAROCHOVÁ, Pod vrcholem Calanda, Klosters, Švýcarsko

Přípijí Vám hudebnice z kvarteta ZAIDE, VERLIN

Přípitek na stálé zdraví Vám, čtenářům našich stránek. (Francie, VERLIN).

(Poznámka administrátora, 24.04.2013, plus dopnění fotek dne 09.05.2013, doplnění kapitoly FOTOGRAFOVÉ dne 27.05.2013, úvodní upozornění vloženo 13.11.2013, nový člen zapsán 25.03.2014)

Stránky budou postupně doplňovány, snad i precisovány, měla by se naplnit postupně portfolia členů, fotogalerie a doufáme i v diskuzní příspěvky nám spřátelených duší).