Menu
město Horní Bříza
Horní Bříza

HB Photo Club

 

HB Photo Club, z.s.

 

    Vážený čtenáři, který jsi právě zabruslil na naše klubové stránky, správně jsi zjistil, že od poslední říjnové akce, zde není ničehož.  Sloveso zabruslil užívám proto, že je 18. ledna 2024 a na dolík Bohemie a Morávie padá mrznoucí déšť, momentálně u nás se sněžením.

    Není pravdou, že spíme jako BRUČCI spisovatele pana Karafiáta v zimě. V budově Městského muzea, kde máme naší klubovničku, jsme nainstalovali nad schodištěm dřevěné rámečky  pro fotografie formátu A3. Po 7. dubnu se muzeum otevře veřejnosti a chceme návatěvníky upozornit na náš fotoklub právě malou výstavou našich dvou členů. Na první polovinu dubna plánujeme vernisáž výstavy fotografií s tématem "Santini", jeho architektura v našem regionu, ale také s pár fotogarfiemi ze Zelené hory, z Vysočiny.

    Průběžně fotografujeme pro potřeby naší radnice a spřátelených spolků sídlících v naší obci. Objektivy našich fotoaparátů oslavily znovuotevření místního KLUBu. Po několikaleté pracné renovaci je interiér dokončen. Opláštění stavby čeká na svoji  renovační etapu. Snímkem z otevření a následného programu tento odstaveček přizdobím.

Příspěvfek do programu  z řad místní Masarykovy základní školy

  To, že se činnost ve výše zmíněném KLUBu úspěšně rozbíhá dokládá následující snímek z koncertu.

Je to Lucie, není to Lucie?Skladba

Je to Lucie revival !!

   Tvrdý kritik našich webových stránek nám právem vyčítá, že rok 2023 presentujeme vesměs Santinim. Bylo tomu tak, těžiště objemu snímků bylo zasvěceno tomuto geniálnímu architektovi barokní gotiky. Nikde v naší vlasti není tolik staveb z jeho výkresů jako právě na Severním Plzeňsku. Navodili jsme zcela neformální výborný vztah s Muzeem a galérií Severního Plzeňska sídlící v Mariánské Týnici, a spolurpáce dále pokračuje k naší velké spokojenosti. Tato instituce pořádala loni níže presentované konvoje, a dle nám předaných informací pro nebývalý zájem budou konvoje letos pokračovat.

 

    Níže fotografie našeho člena fotografujícího v Krušných horách. Prosinec 2023

Krušné hory v prosinci 2023

§§§

 

Klubový rok 2023

Stránky se opět otevřely ku napsání skrovného příspěvku. Letošní klubový rok, který ledva za měsíc uzavře svou pouť byl z velké části zasvěcen nafotografování architektury geniálního tvůrce Jana Santiniho.  Účastnili jsme se akcí pořádaných okresním muzeem v Mariánské Týnici. Jednalo se o čtyři weekendové výjezdy auty účastníků po postech, kde v našem regionu jsou stavby tohoto architekta a stavby na jeho práce se vážící. Tyto konvojové návštěvy započaly na jaře a končily posledním odpolednem dne 21. října 2023 v klášteře Kladruby u Stříbra, v Ostrově u Stříbra a v nám dosud neznámém osídlení Skapce.

Z jednotlivých konvojů přiložím několik fotografií.

 

 I. konvoj dne 22. dubna 2023

Fotografie zachytila účastníky před kapličkou v Mladoticích. Dříve nežli plaský opat pustil mladého Sanitního na kreslení kláštera, zadal mu na zkoušku malou kapličku v nedaleké vsi. Čtenář si může vzpomenout, že takto jsme také v mládí začínali.

Kaplička v Mladoticích

 Další fotografie je již z plaského kláštera Cisterciáků.

Slavné samonosné spirálové schodiště

 

II. konvoj dne 15. května 2023 (Nynice, Kostelec, Nadryby, Kozojedy, Všehrdy)Nynice

Kostelec

NadrybyKozojedy

Kostel je ve vsi  Všehrdy v  terénu utopen nízko, proto architekt volil věž o třech patrech, aby zdáli byl kostel iditelný.Impozantní výška věže ve Všehrdech

 

III. konvoj dne 17.června (hospodářské dvory Sechutice, Hubenov, Kalec)

Hospodářský dvůr Sechutice

Hubenov ukázkový krov

 Dvůr Kalec je rozhlehlý a zařízen na návštěvy, včetně poskytování pohoštění na místě.

Dvůr Kalec

 

IV. konvoj dne 21. října 2023 (Kladruby a Ostrov u Stříbra, Skapce)

Kostel kláštera Kldruby u Stříbra

 

Kaple v Ostrově u Stříbra, věž přistavěna dodatečně

Skapce v renovaci

  (Vloženo výše, dne 7.11., týká se čtyř konvojů)

 

Zelená hora, poutní kostel, další perla Santiniho architektury

Cestování za  architekturou Sanitního nás zavedlo až do Zelené hory, u Havlíčkova Brodu, kde jsme po dva červnové dny fotografovali. Zde musíme uvést, že velice děkujeme za pomoc a účast místního fotografa Pavla Černého. Bez jeho znalostí prostředí bychom nemohli nafotografovat to co se nám za dobrého počasí podařilo.

Poutní kostel
Interiér kostelaCentrumZajímavost

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na této vnitřní stránce malé upozornění, že:

  • Staré až velmi staré zápisy ze schůzek klubu jsou k nalezení v kapitole Diskusní fórum, viz. MENU v levém sloupci.
  • Něco o výstavách minulých s ukázkami bývalo k nalezení v kapitole Činnost. Nutno ihned klepnout na Výstavy, resp. na Fotoakce. Ve foto-akcích jsou informace zatím do října 2018. 

Krajina kde žijeme a máme svoji klubovničku fotografů

Vloženo 23. ledna 2023 po provedených korekturách v kapitolách, do kterých mne program pustil.  Očekávám, že po pomoci IT  pracovníka, bude možno stránky obnovit, a upravit také ve zbývajících asi 60%. S radostí píši, že specialista providera od fy Galileo o dnešním dopoledni 24. ledna 2023 otevřel vstup, děkujeme.

 

      Opětný vstup na naše stránky dne 16. ledna 2023

 Vážený nám čtenáři, který na stránky našeho spolku zavítáš, na tomto místě po celou dobu trvání pandemie, visely jen a jen omluvy. 

 Nyní bychom chtěli opět vstoupit do staré dobré řeky, kdy jsme běžně se stránkami pracovali, každý z členů klubu si mohl obhospodařovat svoji kapitolu.

 

 Schůzky členů klubu

(Vlastní záznam je v sekci Diskuse)

 Dne 11. ledna 2023 jsme po dlouhé pauze uskutečnili Výroční volební schůzku členstva. Od tohoto data bychom chtěli navázat na pravidelnější schůzky a na bývalou činnost. Volbou se obsazení funkcí a v povinnostech mnoho nezměnilo, trochu byla pozměněna náplň funkcí po zkušenostech s potřebami klubu.

 Statutárním představitelem klubu je šéf: ing. ŠAROCH Václav, zástupcem šéfa je FIALA Josef,  ekonomkou klubu a správkyní účetní knihy je ŠAROCHOVÁ Helena, jediná má z nás potřebnou kvalifikaci, kontrolní činnost: ZALABÁK Lubor.

 

 Kubovnička HB Photo Club, z.s

 Se nalézá v Městském muzeu Horní Břízy, v I.P vedle Výstavní síně. V celé budově byly provedeny rozsáhlejší práce, od pokládky tašek na střechu, výměny oken za odpovídající současným požadavkům na vytápění budov, okna opatřena žaluziemi, vymalovány místnosti. Místnosti s muzejními předměty jsou opatřeny novými vitrínami. Pozměněno uspořádání.

Tiskový mluvčí našeho klubu v Klubovničce Tiskový mluvčí našeho klubu, jménem Strýc,  hovící si v Klubovničce pod světly na předmětovou fotku

 Foto-výstavy.

V minulém roce se dva naši členové účastnili putovní foto-výstavy ŠUMAVA 2, která měla vlivem pandemického marasmu derniéru svého pobytu ve Volarech 14. května 2022. Od té doby putuje zejména po šumavských obcích. Zajímavostí pro případné návštěvníky je čerstvá informace, že se podařilo na 16.února dojednat Vernisáž této výstavy do Galerie Václava BROŽÍKA, ve Třemošné. Zájemci z Plzně a okolí budou moci bez dlouhé přepravy shlédnou tuto ojedinělou výstavu 53 šumavských vlků-fotografů. Z toho dva  jsou z naší obce. Výstava bude otevřena podle našich odhadů tři týdny - každým dnem čekáme oficiální pozvánku od organizátorů.

 

 Plán našich vlastních foto-výstav

 

           "Letadla" , aneb "Bojovali, aby války již nebyly"

 Po ukončení výše zmíněné putovní foto-výstavy v galerii Václava Brožíka, je předjednáno do téže galerie  instalování autorské výstavy našeho člena Josefa Fialy.  Výstava, která sestává z autorových fotografií nafotografovaných na leteckých dnech vojenské techniky z II. Světové války, zejména po několik let v Anglii, je doplněna o několik snímků připomínajících pozemní vojenské akce - vylodění v Normandii, těžké boje v Ardenách. Výstava měla svoji premiéru v Galerii Masarykovy základní školy v Horní Bříze (dále jen MZŠ), kam bohužel při pandemii neměla přístup veřejnost. Reprízována poprvé byla ve Výstavní síni zmíněného již našeho muzea. Pro velice kladnou odezvu a po jejím shlédnutí si vyžádali druhou reprízu právě Brožíkovci.

 

             "Jižní Šumava a Bavorský les"

Tato výstava je námi držena již třetím rokem v archivu. Její předjednané navěšení v MZŠ bylo zrušeno pandemií. Nyní se chystáme výstavu navěsit do Výstavná síně Městského muzea, a to s jeho jarním otevřením.  Radnice informovala o záměru otevřít  dne 1. května 2023.

Výstavu bylo možno shlédnout do 31. října 2023 v budově Městského muzea v Horní Bříze. Ve "výstavní síni" v I. patře bylo 24 fotografií od všech členů našeho klubu, formáty A3 v paspartách. Úvodní slovo doplněné fotografiemi bylo na úvodním panelu. 

 

 Níže několik ilustrativních fotek k výše uvedené informaci

 

B-25

Ukázka fotky z výstavy Josefa Fialy v Galerii MZŠ

Létající pevnost

Snímek nafocen v muzeu největší letecké bitvy nad naším územím, Kovářská u Vejprt. (Vloženo 23. listopadu 2020)

 

  Níže z derniéry výstavy "Šumava 2" ve Volarech, 53 snímků šumavských fotografických vlků

Při derniéře ŠUMAVA 2 ve Volarech. květen 2022 

 

Pod čarou historie klubu před rokem 2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Vážený čtenáři, dovol nám ještě zde ponechat pietní vzpomínku na na našeho aktivního člena 

         HB Photo Club. z.s.

na těchto stránkách se zármutkem oznamujeme, že začátkem měsíce ledna 2020 zemřel náš dlouholetý člen, kamarád a zanícený fotograf Pavel KAREZ. 

Náš klub se zúčastnil první společné výstavy amatérských fotografů Plzeně Severu, která se konala v říjnu 2020 v  kostele Muzea Severního Plzeňska, v Mariánské Týnici. Jeden autorský panel věnován Pavlu Karezovi, in memoriam.

ŠUMAVA 25.10.2018, bývalá vesnička Polka

Přiložená fotka je z říjnového focení v r. 2018 na Šumavě v místech, kde bývala vesnička Polka. Vedle Pavla sedí výborná fotografky Šumavy Lucka s dcerkou Leontýnkou, která nás dětským foťáčkem fotila. Stojící fotograf je Lubor, také z našeho klubu. 

(Vloženo 7. února 2020).

ŠUMAVA 24.11.2017, Focení na Modravě

 

  (Aktualizace z 16.01.2023: V době pandemie a uzavření školy byla stálá výstava rozebrána a       převezena do Klubovny. O možnostech opětného navázaní spolupráce se školou bude ještě na   jaře tohoto roku jednáno)

 

 HB Photo Club, z.s. na ploše své první stálé výstavy   v MZŠ

 uspořádal informaci o vynálezu fotografie doplněnou o její ranný vývoj, včetně vzpomínky na příbramského  fotografa Fr.  Drtikola.

22.02.2019

Expozici postupně shlédli žáci od první po devátou třídu

Z našeho klubu se žákům věnovali dva lektoři

Jedna skupina odchází, druhá čeká za dveřmiUkázka focení na místě

 

 HB Photo Club, z.s. vystavuje v Techmánia Science Center

Pro čtenáře, který pod titulkem Techmánie sledoval serii našich tehdejších výstav, musíme    podat informaci, že dva těžké zásahy ukončily tuto plodnou spolupráci. Jednak to byla již zde omýlaná a čtenářem též krutě vnímaná pandemie, ale rovným dílem skutečnost, že spolupráce se zřizovatelem stála a padala s Pavlem, který žel zemřel. Další kroky nepodnikáme.

 

 

  Vzpomínka a porovnání

Nejprve dovolte zobrazit a slovem vzpomenout zimu roku 2016 a po té letošní předsilvestrovský výstup na Vladař.

    VLADAŘ únorový L.P. 2016 se sněhem, jinovatkou a slunkem

Meteo analýza poctivě zkoumaná nabádala na výlet ve ČT 18.února, neb na předchozí den bylo hlášeno sněžení a minusové teploty, které měly vydržet do 12:00 čtrvrtečního dne. Opravdu se zadařilo, ani poutník, který si vzal na tento všední den z práce dovolenou, nelitoval.

Skupinka podstatně menší nežli u akce Fotrů

Zejména na samotném vrcholu této památné stolové hory, odevzdané nám Kelty před zhruba dvěma tisící jary, bylo nádherně.

Jinovatka ve větvičkách

 

    Aktuálně editováno nyní v lednu 2023

   Vladař 29. prosince 2022, o sněhu či mrazu nemůže být ani řeči

 

Tatáž železniční zastávka, tentokráte doprava autem. Nikoli mašinkou

Na bývalém keltském opidum vždy buřtíky chutnajíByly doby minulé již skonané, kdy na vrcholvé fotogarfii se tísnilo 53 účasníků výstupu. Nicméně organisátor, náš kamarád fotograf František Lorenz, pamatuje rok, kdy vystoupal na Valadař a uskutečnil celý trek zcela sám. V krajině Bohemie jest mnoho pomíjivéjho, růzností oplývajícího.

 

Opět za rok když poměry budou příznivy, snad uzeninu opečeš

Tradiční zakončení foto-výletu v zámeckém pivovárku u knížete ing. Lažanského

 

 Níže jedna fotka vzpomínková. Také letos jsme se s p. Váňou v Mlýncích a na Valdaři pozdravili

Fotíme se s p. Váňou, po sestupu z Vladaře

 

 

Z hluboké historie, vzpomínka na samotné kořeny klubu

 

 

"ŠUMAVA, říjen 2014"

Náš první celoklubový workshop "ŠUMAVA, říjen 2014",  který je posán v kapitole ČINNOST.

 

 

Společná fotka na závětřídenního foto-workshopu

(Potud upraveno po umožnění vstupu na stránky dne 16. ledna 2023)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pod čarou fotky ze starší galerie, včetně fotek bývalých aktivních členů, které osud a životabytí odvál na nové posty .....

Josef FIALA, Vzpomínka na Francii 2012

Josef FIALA, Vzpomínka na Francii 2012

Zděnka Štěpánová, Province, FRANCE

Zděnka ŠTĚPÁNOVÁ, Výlet do francouzské Province

Lubor Zalabák, foto pro mezinárodní výstavu ŽLUTÁ a MODRÁ, 2012

Lubor ZALABÁK, foto pro mezinárodní výstavu ŽLUTÁ a MODRÁ, 2012

Zděnek ŠORM, Na Šumavě

Zděnek ŠORM, Na Šumavě

Pohoří Casanna nad Davos-Klosters, Švýcarsko

Helena ŠAROCHOVÁ, Pohoří Casanna nad Davos-Klosters, Švýcarsko

 

 

Helena ŠAROCHOVÁ, Těsně pod vrcholem Calanda, Klosters, Švýcarsko

Helena ŠAROCHOVÁ, Pod vrcholem Calanda, Klosters, Švýcarsko

Přípijí Vám hudebnice z kvarteta ZAIDE, VERLIN

 Přípitek na stálé zdraví Vám, čtenářům našich stránek. (Francie, VERLIN).

 

Stránky budou postupně doplňovány, snad i precisovány, měla by se naplnit postupně portfolia členů, fotogalerie a doufáme i v diskuzní příspěvky nám spřátelených duší).

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie