Menu
město Horní Bříza
Horní Bříza

Činnost

Výstavy

 

Vážený čtenáři,

na těchto stránkách ponechána jedna namátkou zvolená drahně minulá výstava. Snad poslouží jako vzorek o focení v našem klubu, převážně zaměřeném na krajinu a lidské stopy v ní zanechané. 

Níže naroluje trpělivý čtenář další zmínky o naší hluboké historii.

 

Západočeské baroko, nafoceno v červnu 2019

Celodřevěný barokní kostelík

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baroko chudší, příhraniční, baroko řemeslníků pracujících s místním dřevem

Jednou za měsíc zazní tón varhan

Jednou za měsíc se zde rozezní tón varhan a doprovodí lidské slovo

Cheb býval městským státem, bohatým kupeckým místem. Klášter Klaristek tomu výstavností odpovídá. Budova nalevo je bývalý špejchar, dnes krásná foto-galerie G4Dientzhoferovo baroko

Do nebes sahající interiér kostela KlaristekDnes prostor odsvěcen a slouží ke koncertům

Kdo by v této lokalitě hledal přebohaté baroko?  A ono tu zůstalo zachováno.

Chlum Sv. MaříBohatý interiér v Chlumu Sv. MaříAž nečekaně bohaté na tuto lokalitu

Kdo zná Hroznatov a tamní Maria Loreto?  Kdo sestoupí dolů pod kopeček k černé věži (dnes nepřístupná na soukromém pozemku), kde hrdina Hroznata obětoval život - jeden z těch našich předků, kteří se zasloužili o zachování západního cípu země pro české království.

Baroko spojené s Vesmírem

Na kopečku nad Hroznatovem

Čisté a úhledné baroko v interiéru kaple

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jen pramálo návštěvníků najde tuto malebnou barokní kapličku. Jsme malá a nebo velká země? Na památky a krajinné zajímavosti  stát velice bohatý, až jich většinu neznáme.Tuto kapličku budete dlouho hledat, leží v zapomenuté lokalitě

Baroko žalující

Barokních památek je po krajině roztroušeno přemnoho. Kdysi prosperující horská krajina kovkopů po vytěžení stříbra, cínu a dalších kovů upadla v 16. století do chudoby a dodnes monetou příliš neoplývá. Zato krajina je zde úžasná, navštěvována spíše znalci a milovníky klidných dnů bez přemíry návštěvníků.

Baroko žalující. Bývalý hornický kostel na který se dosud peněz nedostalo

Také zde baroko žaluje na údržbu

Baroko téměř opuštěné ač Sv. Jakub, patron poutníků návštěvníky zve a vábí.

Toliko výběr z cyklu několika souborů fotek nasbíraných za letního počasí roku 2019. Většina fotoaparátů cvakala na plovárnách jaká byla vedra. U barokních památek nikde nikdo a nebo téměř nikdo . V klidu se dalo fotit a hlavně si fotku dopředu promyslet, toulat se kolem a vybírat. Zda se podařilo posoudí oko diváka.

(Vloženo až 07.02.2020, kdy se mi část webovek otevřela, část je mi nepřístupna, ukládám tudíž tam kam mi to program web stránky dovolí -:)

 

Ohlédnutí za rokem 2017

Počátkem roku jsme měli připraveny fotky z říjnového fofo-pobytu v Krušných horách, na Mariánské. Fotky vytištěny, zaklipovány, jen KLIP rámy pověsit. Vedení školy i my v klubu jsem měli ideu Vernisáž výstavy spojit s přednáškou autora výborné a zasvěcené knihy "Západní Krušné hory", pana Stanislava Burachoviče. Plánovaný dubnový termín kolidoval se závazky tohoto pracovníka karlovarského muzea a  následný náhradní termínese nepodařilo dojednat. Výstava a její vernisáž se konaly až koncem kalendářního roku.

Pozvánka, plakátek k výstavě

Výstava zaujala jak dospělé při vernisáži, kde v úvodním slově bylo citováno z výše uvedené publikace, tak následně i žáky Masarykovy základní školy (dále MZŠ). Fotografie zaplanily jak Galerii, tak stěny přilehlého koridoru. Shlédnout tento první náš náhled do západních Krušných hor bylo možné do 2. února 2018.

Bývalá obec Chaloupky

 

Výstava pro spřátelený Francouzský spolek u příležitosti 20. výročí přátelství měst Villeneuve sur Yonne a Horní Bříza

Tato výstava termínově předběhla plánované Západní Krušné hory. Po jejím úspěšném otevření za přítomnosti francouzských hostů, kteří projevili nadšení ze zaznamenání jejich města a krajiny našinci žijícími tisíc kilometrů východně, byla výstava přensesna se souhlasemm vedení MZŠ do Galerie školy.

Důvodem bylo seznámit více obyvatel města, včetně žactva, s obrazem spřátelené krajiny.

Portfolio výstavy

  Ve škole byla výstava uvedena již v češtině, bez vernisáže s informací o původní výstavě.

Portfolio pro Galerii MZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Zde pro informaci čtenáře nutno uvést, že je propad 6 výstav od Nepálu po Výstavu jedné noci pro Francouzský spolek.

 

Dovršíme tucet našich foto-výstav
Autorská výstava našeho člena Lubora Zalabáka a našeho hosta - kamaráda Vládi Hoška, profi-fotografa Šumavy

NEPÁL

Pozvání

 

 

 

 

 

 

 

Přístup do Masarykovy základní školy hlavním vchodem. Galerie se nachází v I. patře. Po vernisáži zájemci hromadně přejdou do Auly, malého divadelního sálku, který se nachází v přízemí staré budovy.

  • Minimální pitný režim ku zvyklosti našich vernisáží bude i tentokráte zachován. Také na řidiče a kojící matky bude pamatováno.

(Vloženo 02.12.2015 v 08:03)

11. Tentokráte samostatná  autorská výstava člena našeho HB Photo Clubu Lubora ZALABÁKA, s názvem "Nový Zéland"

První duben, apríl neapríl, legrácky nějak z naší krajiny vyprchaly a převládl čas starostí o vydobytí skývy chleba, chtě - nechtěné stále častější zamýšlení se "kam, že to celosvětový vývoj společnosti spěje?"  Do ustaraných časů nemocné společnosti přináší amatérský spolek chvilky odreagování se nad krásami tohoto našeho Světa, zachycené umnou kamerou kamaráda, člena klubu.

(Výstava se bude konat v Aule Masarykovy základní školy v Horní Bříze do konce měsíce dubna).

Právě na Apríla, 01.04.2014 o osmnácté hodině se konala Vernisáž výše uvedené výstavy. První samostatná autorská výstava cestovatele, amatérského ornitologa, horolezce a fotografa. Představené snímky zpoloviny představují velkou a ucelenou kolekci tamního ptactva a zpoloviny zachycují krajinu, kterou tři plzeňští cestovatelé koncem loňského roku vypůjčenou Toyotou projeli.

(O zcela unikátní a ucelenou kolekci fotografií ptáků Nového Zélandu projevila zájem plzeňská ZOO a kolekci fotek zakoupila - pro čtenáře uvádím jako důkaz, že opravdu stojí za to se na výstavu fotek zajít podívat).

Vernisáž byla doplněna velice poutavou a zajímavou besdeou s přítomnými všemi třemi cestovateli. Beseda se konala v Aule Masarykovy základní školy, kam se návštěvníci přesunuli z I.P. Galerie.

 

 

Na sever či na jih?

Na snímku výše: V Oceánii čím jižněji, tím větší zima, silný vítr - dech blízké Antarktidy.

V závěru cestovatelé odpovídali na zvídavé otázky zaplněného hlediště, kde velice početnou část tvořili přesponí plzeňané. Nechyběli tradičně nám věrní přátelé - amatérští fotografové z FO 3 Plasy.

 

 

Nádherná příroda bez agenturních autobusovýh zájezdů

Na tomto místě patří písemné poděkování všem členům klubu a kamarádům, kteří s velice náročnou přípravou výstavy po dlouhé týdny pomáhali. Při zakládání klubu před třemi léty si asi nikdo nepomyslel, že bychom kdy někdy vystavovali fotky s anglickými a zejména latinskými názvy ( u ptáků a zvířete) v popiskách, že?

 

 

Pro suchozemce ze Severních Teritórií Plzeňska moře představuje romantiku

Poděkování patří také hostitelské MZŠ, k ní přimknutému Spolku Betula Viridis. Děkujeme i za morální podporu starostovi města p. ing. Vojtěchu Šedivcovi, který Vernisáž i doprovodnou besdu osobně s několika zastupiteli města navštívil.

 

 

Aula školy byla při besdě velmi pěkně zaplněna

Vtipný a nestrojený výklad o průběhu cesty s pikantní zmínkou o "pašování" skládaného NARPASANU našetřeného z let padesátých minuulého století vyvolal výbuch smíchu v sále!

Viz. snímek níže:

 

 

Posluchači i cestovatelé se při besdě svorně dobře bavili.

 

 

Záběr z dopolední přednášk pro školáky. Aula byly přeplněna posluchači.

(Vloženo o pátku 04.04.2014, více čtyrek tam už letos nebude, že? Následně doplněno o snímky z besed dne 06.04.)

10. Jubilejní výstava "Vzpomínky na podzimní Šumavu"

V úterý 07. ledna úderem šestým po polednách na radničních horinách nedaleko Masarykovy základní školy byla zahájena Vernisáž další z výstav našeho HB Photo Clubu.

Hostem výstavy byl náš kamarád z FO3 Plasy, který s námi loni i letos v říjnu na Šumavě fotil. Poprvé po devíti výstavách se konala tato bez hudebních drobností, neb sedm dní po oslavení Silvestra, nelze sehnat hudebníky dle našeho gusta.

Náhradou se pěly ódy na dobu trvání našeho klubu, na přátele, pomocníky a hlavně na Ty, kdo nám od počátku včas hodili pomocné lano. Je smutným úkazem současné doby, že lidé dělní a tvořiví, činorodí a ochotni Vám podat pomocnou ruku, že právě tito lidé prostě nemají čas, jsou doslova na roztrhání. Naši nejvěrnější návštěvníci a sympatizanti ódy slyšeli, bouhužel dobrá polovina Těch, pro které bylo libreto sestaveno, se omluvila a ničehož neslyšela. Opakovat se pění nebude.

Lednová výstava byla posunuta z obvyklého měsíce prosince, protože jsme uvolnili termín pro společensky závažnější akci, která se v MZŠ a v Galerii poslední měsíc v roce konala.

Termínový posun neubral na kvalitě předvedených fotografií, jak v hlavní prostoře Galerie, tak na doprovodné výstavě v kuloáru "za zdí" pod skly.

 

 

Pravé křídlo Galerie

Výstava potrvá měsíc a je přístupná ve vyučovací dny.

Ve středu 08. 01. 2014 regionální vydání DENÍKU přineslo informaci o naší včerejší Vernisáži s jednou fotkou na ukázku.

(Vloženo 08. ledna 2014)

9. Fotovýstava našeho klubu věnovaná na podporu zachování Muzea keramiky v naší obci

Jak bylo avizováno v článečku níže vyvěšeném pod výkřikem "Co sa na dědině chystá?" , opravdu se zadařilo a Kulturní komisi města se podařilo uspořádat slavnostní otevření síně v prvním patře budovy Muzea keramiky. Současně se v návaznosti konala Vernisáž "9. Výstava fotografií HB Photo Clubu", poprvé v této budově. 

Úderem osmnácté hodiny se zaplnila místnost příchozími. Úvodem promluvil pan starosta a popsal celý vleklý případ týkající se vlastnictví budovy Muzea keramiky a příslušných pozemků, jak se vyvinul v čase až do dnešních dnů. A právě v následujících dnech se bude lámat chléb na půdě Zastupitelstva města. Hovořil představitel Kulturní komise, která připravila i milé doprovodné pohoštění. Hovořila paní Royová, duše Muzea keramiky od jeho založení, kronikářka města. Vzpomněla, že po patnácte let se v této místnosti nic neudálo.

Zatímco červené víno v připravených pohárcích pomalu nabíralo na správné vyšší temperatuře, dostalo se i na slovo za náš HB Photo Club. První věty byly věnovány podpoře zachování Muzea keramiky v této historické budově, před auditoriem podpořena myšlenka vedení města - přenést do tété budovy sekci městské knihovny, která je zatím v patře KLUBu. Tím by se zvýšila frekvence návštěvnosti v budově. Při postupné renovaci budovy, obnovy a doplnění sbírek, při stálému střídání výstav v právě otevřené síni, by nic nebránilo tomu, aby se Muzeum keramiky stalo malým kulturním stánkem v této lokalitě města "Na Továrně".

 

 

Poprvé hovoří starosta města na naší výstavě fotografií

Patnáct let čekala tato místnost na vdechnutí života

Pečlivě naslouchali slovům starosty i řečníkům, kteří vyslovili po něm svůj názor a podporu myšlence zachování Muzea keramiky pro příští časy a generace, posluchači na levoboku síně ..

 ..a rovněž tak na pravoboku místnosti, která byla účastníky zcela zaplněna.

O osud Muzea byl projeven velký zájem

 

Posluchačky bedlivě naslouchají slovům pana starosty

Po prvých slovech za fotoklub došlo i na slova druhá, kterými byli představeni, povětšinou v nepřítomnosti, všichni vystavující fotografové-členové místního klubu, který o nadcházejícím jaře dovrší tři roky své činnosti. O vystavené fotografie byl projeven velký zájem, některé studovány velmi detailně. Zmíněno, že zde vystavené fotografie jsou výběrem, ze zatím naší nejpočetnější expozice fotografií konané koncem léta v Čečovicích na Plzni Jihu (o této repre-akci informoval již Zpravodaj), tam společně s FO3 Plasy. Zájem o výstavu v Čečovicích byl překvapivý, fotky si prohlédly stovky a stovky pozorných návštěvníků, povětšinou jedoucích na hlavní program Country radovánek, přijíždějících vesměs z Plzně. Považovali bychom za velkou zmýlenou představovat kolekci fotografií v sousedním okresu, stovkám návštěvníkům z Plzně, a nepředstavit fotky v domovské obci.

Nad fotkami byl velký tumel

Při neformálních diskuzích mezi pamětníky a panem starostou se vzpomněly generace keramiků, které následníkům odkázaly i tuto budovu.

Vzpomenuty generace předchůdců

Příjemným překvapením na naší vernisáži byla přítomnost mladých mužů. Na návštěvnice-slečny jsme již přivykli i za naší výstavy ve Villeneuve sur Yonne, ale skupinka mladých mužů je na naší výstavě novum.

Trojice je již srocený dav, dle CK Rakouska

Závěrem si dovolí autor těchto řádků vyzdvihnout, vedle, pro něho již očekávaného vystoupení pana starosty, přítomnosti pana místostarosty, přítomnosti pana ředitele Masarykovy základní školy, fundovaného slova pí Royové, známé a spolehlivé organizace ze strany Kulturní komise, vyzdvihnout a napsat černé na bílém o velké neformální "vážnosti", které se těší OS ÚSMĚV.

Členové i příznivci tohoto souboru tvořili nepřehlédnutelnou skupinu včerejších návštěvníků. Z "váhy"  pětapadesáti let své tradice,  Úsměváci vyjádřili opět svůj aktivní přístup k dění v obci, kterou tak dlouho representují.

(Vloženo 10. prosince 2013, s velkými potížemi s programem při uložení)

Co sa na dědině chystá?

Vše dobře vychází a naplňuje se původní ústní sdělení šéfa Kulturní komise, že:

dne 09. prosince, v Muzeu keramiky v HORNÍ BŘÍZE od 18:00 proběhne Vernisáž nové výstavní místnosti pro výstavy fotografií a grafiky z dílen místních Občanských Sdružení

Je ctí pro náš HB Photo Club, že právě v tento slavnostní den na stěnách bude viset přes čtyřicet fotogarafií formátu 30x42 cm našich členů - každý fotograf je zde zastoupen. Místní občan i přespolní návštěvník má možnost shlédnout výběr fotek, které byly letos širokou veřejností plzeňské oblasti kladně ohodnoceny na tradiční výstavě fotografií V sýpce zámku v Čečovicích na Plzni jihu (informaci již přinesl místní Zpravodaj).

V předpremiéře zde v Muzeu keramiky již visely fotografie zachycující pětapadesátiletou historii Folklórního souboru Úsměv, nyní se představují jednotliví členové našeho HB Photo Clubu, nás podle plánu opět vystřídá Úsměv, resp. divadelnická Osada, která má výbornou grafiku.

 

 

Pozvánka na otevření

Níže je umístěna fotografie, která má na výše propagované výstavě svou  sestřičku - fotku ze stejné doby  nafocenou pod tímto hřebenem.

 

 

I fotky od této autorky a z tohoto alpského okolí jsou k vidění v Muzeu keramiky

(Informace uvedená výše byla vložena 26. a plakát 27.listopadu 2013). 

Výstava v Galerii Masarykovy základní školy (MZŠ)

  • Téma výstavy: pracovní název - "Naše příroda - jaro - léto"
  • Vernisáž plánována na PONDĚLÍ 10. června 2012 od 18:00
  • V hlavních prostorách se počítá s vystavením 32 fotigrafií
  • Využití přilehlých vitrin, dle dohody s ŘMZŠ
  • Výstava potrvá dle předběžné dohody do září 2013

 

 

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
1
13
1
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
1
24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie