Menu
město Horní Bříza
Horní Bříza

Regenerace hřbitova v Horní Bříze

baner

Základní charakteristiky projektu

Celkové náklady projektu: 958.514,00 Kč

Dotace ERDF: 500.354,20 Kč

Dotace SFŽP: 29.432,60 Kč

Datum zahájení realizace projektu: 14.03.2011

Termín ukončení realizace projektu: 31.05.2011

Popis projektu

Projekt řeší další etapu regenerace hřbitovního areálu a to ve dvou základních objektech. Stavební část bude zahrnovat obnovu mlatových cest včetně obrubníků; vegetační část pak zahrnuje kompletní revitalizace zeleně – stromů, keřů a trávníků. V přípravné fázi dojde k vykácení 12 ks prosychajících thují, které rozrušují přilehlé náhrobky, dále bude odstraněno 15 ks soliterních keřů, 31 m2 keřových porostů a 4 ks pařezů. Na ponechaných živých plotech bude proveden zpětný řez.

Nová výsadba pak zahrnuje 5 ks stromů, cca 1700 sazenic keřů ve 12 rozličných druzích a cca 370 sazenic trvalek a vřesovištních keřů v 7 druzích. Návrh vychází z již použitého systému živých plotů, které v zadní části oddělují hrobová místa a tvoří bariéru podél stávajícího plotu. V přední části bude hřbitovní zeď doplněna liniovou výsadbou břečťanu a mahonu. Do míst, kde je mezi hrobovými místy větší prostor, je navržena výsadba stromů. Jedná se ale o kultivary menšího vzrůstu s menším kořenovým systémem. Podél hlavní cesty jsou jednotlivá oddělení hrobů lemována půdopokryvnou výsadbou polštářovitých dřevin. Záhony u pomníku v zadní části hřbitova budou upraveny kobercovou výsadbou trvalek v kombinaci s nízkými keři. V prostoru celého hřbitova je navržena kompletní regenerace trávníků.

Stav projektu

Realizace proběhla od března 2011 do května 2011.

Původní stav

stávající stav

legenda stávající stav

Příprava území

Příprava území

tab1

tab2

Navrhovaný stav

nový stav

legenda návrh

Nová výsadba - přehled rostlin

tab3

Situační výkresy ve větším rozližení

Fotogalerie po provedené revitalizaci

foto1

foto 2

foto 3

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie