Obsah

Komunální odpad

Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2021

Dne 16. prosince 2020 byla na zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza vydána OZV č. 2/2020   o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Sazba poplatku:

Pro kalendářní rok 2021 byla schválena sazba poplatku 700 Kč na osobu za rok.

Splatnost poplatku:
 

  • Jednorázovou platbou nejpozději do 31. března 2021
 
 
Poplatek je možné platit:
 
 
  1. bezhotovostním převodem na účet MěÚ Horní Bříza vedeného u KB Plzeň, č. účtu 2629371/0100.
     

Variabilní symbol se skládá

u bytových domů      z čísla popisného+čísla bytu+21

u rodinných domků   z čísla popisného+21

u chat                         z čísla evidenčního+55+21

Do účelu platby uveďte jména osob, za které  poplatek platíte.
 

  1. složenkou na poště - VS a účel platby jako u bezhotovostního převodu
     
  2. hotově správci poplatku, tj. na Městském úřadě Horní Bříza, hospodářsko-správní odbor v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 17:00 hod.