Obsah

Komunální odpad

Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2020

Dne 16. prosince 2019 byla na zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza vydána OZV č. 1/2019  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Sazba poplatku:

Pro kalendářní rok 2020 byla schválena sazba poplatku 650 Kč na osobu za rok.

Splatnost poplatku:
 

  • Jednorázovou platbou nejpozději do 31. března 2020
 
 
Poplatek je možné platit:
 
 
  1. bezhotovostním převodem na účet MěÚ Horní Bříza vedeného u KB Plzeň, č. účtu 2629371/0100.
     

Variabilní symbol se skládá

u bytových domů      z čísla popisného+čísla bytu+20

u rodinných domků   z čísla popisného+20

u chat                         z čísla evidenčního+55+20

Do účelu platby uveďte jména osob, za které  poplatek platíte.
 

  1. složenkou na poště – VS a účel platby jako u bezhotovostního převodu
     
  2. hotově správci poplatku, tj. na Městském úřadě Horní Bříza, hospodářsko – správní odbor  v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00 hod. a od 12:00 do 17:00 hod.