Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Interaktivní mapa

mapa

Odkazy

Ziveobce.cz

bezpecnykraj.cz

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Historie

Znak

Ves Březí je historicky doložena v letech 1180-1182. Asi o 40 let později ji kníže daroval Ratmírovi ze Skviřína a ten odkázal plaskému klášteru, aby si zajistil spásu duše. Darování potvrdil roku 1232 král Václav I. Osud Březí byl tak na staletí svázán s plaským klášterem. 

V roce 1366 se objevuje první zmínka o sousední vsi Čermné, oddělené od Březí potokem. V Březí na pravém břehu bylo 9 lánů, v Čermné na levém břehu 12 lánů. Opat Mikuláš tehdy zavedl právo zákupní, podle kterého měli poddaní právo zůstat na své usedlosti, pokud řádně odváděli naturální a peněžité dávky, případně robotu. Od doby husitských válek byl plaský klášter nucen svůj majetek zastavovat a obě vsi často měnily majitele. Albrecht z Kolovrat udělil vsím roku 1499 právo odúmrtí a právo svobodného stěhování. Roku 1539 se majitelem stal Florián Gryspek z Gryspachu, který na svých statcích vydal "Řád selský" čili "Artikulové soudní" a v roce 1558 nechal sepsat první urbář - knihu, kde byl zaznamenán veškerý majetek  panství i poddaných a jejich povinností. Březí postupem času splynulo s Čermnou.

Vzhled obce se po staletí neměnil. I podle Tereziánského katastru z roku 1718 bylo v Březí celkem 12 sedláků, hajný a kovář.  Za panování Josefa II. byl klášter zrušen, majetek převzala náboženská matice a od ní ho roku 1826 koupil kníže  Václav Kliment Metternich. V roce 1839 byla postavena kaplička a zavedeno číslování domů.   Průmysl začal pronikat i do těchto zemědělských krajin. Na Čábalkách se od roku 1819 těžilo uhlí. Na Horách byly vitriolové hutě, sirné hutě a později se tady těžilo uhlí.  V roce 1848 se Hořejší Březí stalo samostatnou obcí s vlastní samosprávou. Prvním starostou byl Václav Matějovec. V té době tu bylo 27 domů a 259 obyvatel.

Vzhled obce se změnil po velkém požáru v roce 1865 a také stavbou železniční trati v letech 1871-1873. Výrazný zlom však nastal až v letech osmdesátých, kdy tu byl objeven kaolin.   Roku 1882 začal v polesí Toku těžit kaolin významný rokycanský podnikatel a báňský odborník Johann Fitz. Postavil plavírnu a v roce 1886 zavedl i výrobu keramického zboží. Stal se tak zakladatelem podniku, který si přes sto let udržoval dominantní postavení v keramickém průmyslu.  Obec v té době měla 43 domů a 349 obyvatel se začala rychle rozrůstat. Pro dělníky a úředníky se stavěly domy, budovaly se silnice a vznikaly nové živnosti. Roku 1889 byla otevřena nová škola, později pošta, zdravotní středisko, četnická stanice a postaveno bylo i nové nádraží. 

Fotogalerie

08.05.2019

Silvestrovský ohňostroj - 31. prosinec

Silvestrovský ohňostroj - 31. prosinec

Autor fotografií: Mgr. Pavel Karez

Detail

08.05.2019

Rozsvícení vánočního stromu - 2. prosinec

Rozsvícení vánočního stromu - 2. prosinec

Autor fotografií: Mgr. Pavel Karez

Detail

08.05.2019

Den válečných veteránů - 11. listopad

Den válečných veteránů - 11. listopad

Autor fotografií: Mgr. Pavel Karez

Detail

06.05.2019

Horní Bříza - ul. Pod Horami, chodník podél III/1806

Horní Bříza - ul. Pod Horami, chodník podél III/1806

.

Detail

Kalendář akcí

21.05.2019

Sběr surovin

-

Detail

28.05.2019

Move week

Sokolský týden 2019 v Horní Bříze.

Detail

29.05.2019

Move week

Sokolský týden 2019 v Horní Bříze.

Detail

15.06.2019 - 16.06.2019

Slavnosti aneb 25 let města

Město Horní Bříza srdečně zve na oslavy 25 let od určení obce městem, které se uskuteční v sobotu 15.6.2019 od 12:00 do 1:00 na hřišti u sokolovny v Horní Bříze. 12:00 - oficiální zahájení 12:00 - 14:00 - MŠ, ZUŠ, ZŠ, T.J. Sokol, Úsměv, Úsměváček 14:00 - 15:00 - Vágner family 15:00 - 15:30 - FIT club Veronika 15:30 - 17:00 - Fešáci - 50 let na scéně 17:00 - 18:00 - mažoretky, FIT club Veronika 18:00 - 19:00 - orchestr Betula, Vokální hornobřízský sbor VoHoS 19:00 - 20:00 - ukázka záchranné skupiny SDH Horní Bříza, FIT club Veronika 20:00 - 21:30 - Queenie 21:30 - 22:30 - Candentis - ohňová a světelná show 22:30 - 01:00 - Lucie revival 00:00 - ohňostroj

Detail