Menu
město Horní Bříza
Horní Bříza

Obytná zóna V Jámě

logo

Základní charakteristiky projektu

Celkové náklady projektu: 15 866 113,12 Kč

Výše dotace: 13 852 177,00 Kč

Poskytovatel dotace: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 30. dubna 2009

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 8. srpna 2011

Zpracovatel žádosti o dotaci a administrace projektu: G-PROJECT, s.r.o. (www.g-project.cz)

Popis projektu

V rámci projektu dojde ke kompletní rekonstrukci místní komunikace v obytné zóně V Jámě v Horní Bříze. Dojde ke zpevnění povrchu vozovky, vybudování chodníků a vymezení parkovacích stání. Zároveň bude zvýšena bezpečnost čtyř křižovatek, místní komunikace bude rozšířena, budou eliminovány nebezpečné výškové vlny a zajištěny vyhovující poloměry zatáček.

Na projekt byla poskytnuta dotace v rámci 5. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

Tisková zpráva k dokončení stavební realizace projektu

V listopadu 2011 byly dokončeny stavební práce a zrekonstruované ulice začaly v plném rozsahu sloužit veřejnosti. U této příležitosti byla vydána tisková zpráva zhodnocující přínos projektu Obytné zóny V Jámě. Ke stažení ve formátu PDF zde.

Projekt "Obytná zóna V Jámě" je přínosný i z hlediska oblasti Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). Kritérium o Environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě město naplňuje zejména zdůrazněním významu budování obytných zón ve vybraných částech města Horní Bříza a jejich pozitivního vlivu na životní prostředí, kdy dochází ke zklidňování dopravy a preferenci chodců, popř. cyklistů před vozidly a tím i ke zlepšování životního prostředí.

V rámci rekonstrukce místní komunikace v obytné zóně V Jámě došlo k narovnání vozovky do přijatelné podoby, významným způsobem se eliminovaly úseky s příkrým klesáním a stoupáním, tzv. výškové terénní vlny a došlo tedy ke snížení zpomalování a následného rozjíždění vozidel a tedy i snížení množství vznikajících emisí. 

Fotografie místní komunikace před rekonstrukcí

jama 1 jama 2
jama 3 jama 4

Situační výkres

 situace

Fotogalerie z průběhu výstavby

jáma 1

jáma 2

jáma 3

Jáma 4

jáma 5

jáma 6

Fotogalerie po dokončení stavebních prací

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie