Menu
město Horní Bříza
Horní Bříza

Rekonstrukce mostu ev. č. 1804-2

Popis projektu

Jedná se o celkovou rekonstrukci mostu ev. č. 1804-2 v Horní Bříze v km 2,916 silnice III/1804 - silniční most přes potok Bělá na výjezdu z města směrem na Žilov. Jedná se o most o jednom poli s délkou přemostění 11,50 m. Nosnou konstrukci nového mostu bude tvořit 9 ks předpjatých prefabrikovaných nosníků VSTI 2000 délky 13,00 m, spřažených s nadbetonovanou železobetonovou deskou. Založení je hlubinné na pilotách. V jedné opěře je navrženo 5 ks pilot DN 1020 mm s délkou 6m, pod každým křídlem jedna pilota DN 630 mm.

Nosná konstrukce bude na spodní stavbě uložena na elastomerová ložiska. Provedena bude nová izolace z těžkých natavovacích pásů z modifikovaného asfaltu tl. 5 mm s pečetící vrstvou. Součástí je dále odvodnění mostu, provedení říms a osazení zábradlí. Most bude rozšířen o chodník o šíři 2 m. Konstrukce vozovky na mostě bude provedena dvouvrstvá, ochrana izolace bude z litého asfaltu tl. 40 mm, obrusná vrstva je z ACO11+ tl. 50 mm. V místech stavební jámy je počítáno s novou konstrukcí vozovky s celkovou tl. 500 mm. Bude provedeno plynulé navázání vozovky na stávající stav, kdy je počítáno s novou obrusnou vrstvou v celkové délce 50,00 m včetně mostu. Součástí stavby je dále nový chodník o šíři 2 m spojující nově provedený chodník na mostním objektu s chodníkem u autobusové zastávky v délce 31m . Most bude mít po rekonstrukci zatížitelnost odpovídající zatěžovací třídě A dle ČSN 73 62 03 včetně změn a vyhoví na provedení Q100 dle ČSN 73 62 01.

V souvislosti s rekonstrukcí mostu bude postaven chodník navazující na most a to v úseku od mostu ke křižovatce na Ledce; včetně zpevněné plochy na nádoby pro sběr separovaného odpadu.
 

Dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky silnice pro motorová vozidla včetně hromadné veřejné dopravy. Objízdné trasy budou vyznačeny.

Pro pěší a cyklisty bude zřízena dočasná provizorní lávka v těsné blízkosti mostu.
 
Aktuální stav projektu
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby jehož zadavatelem je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace. Předpokládaný termín realizace je léto 2014, předpokládaná délka realizace jsou 4,5 měsíce s využitím letních prázdnin.
 
Grafické přílohy
  • Koordinační situace - PDF
  • Katastrální situace - PDF
  • Podélý řez mostem - PDF
  • Příčný řez mostem - PDF
  • Stávající most, příčný řez - PDF
  • Stávající most, pohledy na most - PDF

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie