Menu
město Horní Bříza
Horní Bříza

Oprámy v Horní Bříze

Autor: Jan Walter
Fotografie: František Pikl
členové Komise životního prostředí rady města Horní Bříza

Oprámy v Horní Bříze jsou již nečinné lomy, kde se v minulosti těžil kaolin. Na začátku 60. let byl z kaznějovské chemičky vybudován kalovod, který přiváděl do lomů nebezpečné látky, které se zde postupně ukládaly. Teprve později se ukázalo, že tyto látky mohou prosakovat i do podzemních vod.  Na základě této skutečnosti byla vybudována síť monitorovacích vrtů, které by měly sloužit jako odběrová místa pro následné rozbory. V povrchové vodě a v okolí oprámů byly zjištěny nadlimitní hodnoty rtuti, niklu, olova, naftalenu, sodíku, chloridů, dusičnanů, manganu kobaltu nebo organického  uhlíku C10–C40, což vše nasvědčuje antropogennímu znečištění, přičemž celková mocnost kalů v oprámech se odhaduje na 27 666 m3. To vše v souhrn může představovat velké riziko pro podzemní vody, i s ohledem na to, že nedaleko se nachází jímací zdroje podzemních vod Býkov a Horní Bříza. Na druhé straně oprámy dodávají celému území vlhké mikroklima, které přispívá k jeho heterogenitě, a to podporuje vyšší druhovou diverzitu. V oprámech a blízkém okolí nalézáme chráněné druhy obojživelníků (skokan štíhlý, ropucha obecná, čolek obecný, čolek horský) nebo také zajímavé druhy motýlů, kteří jsou zde předmětem výzkumu Západočeského muzea v Plzni (společně s pavouky, brouky a houbami)  – např.: lišejníkovec čtveroskvrnný, bourovec  zejkovaný, bourovec hlohový, hřbetozubec plachý,  ohniváček celíkový, otakárek fenyklový,  a dokonce i přástevník kostivalový, který je chráněn evropskou legislativou NATURA 2000.  Z ochranářského hlediska je důležité udržet tyto staré lomy po těžbě kaolinu ve stavu blízkém přírodě a zabránit jejich sanaci takovým zpusobem, kdy by oprámy zanikly. Nicméně měl by se klást větší důraz na to, aby zde byla zajištěna obnova nefunkčních monitorovacích vrtů pro jasný přehled o vývoji znečištění spodních vod nebezpečnými látkami, které můžou ohrozit lidské zdraví.  

Dotazy z tisku a odpovědi:

Jaké je největší riziko? Čeho se obáváte?
Největší riziko a obava pro občany Horní Břízy spočívá v možné kontaminaci podzemní vody.

Jakým způsobem oprámy monitorujete?
Město Horní Bříza neorganizuje chemické testy, to má na starosti firma OMGD, která oprámy a okolí monitoruje 2x ročně - na jaře a na podzim, nicméně některé vrty jsou nefunkční a nemáme jasný obrázek o kontaminaci. 

Máte v plánu je v budoucnu zlikvidovat?
Oprámy leží v katastru města Horní Bříza, ale jejich likvidaci město nechce a ani nemůže zrealizovat - nejsou ve vlastnictví města Horní Bříza.

Ví o nich veřejnost, nenapadá lidi, že by se tam třeba v létě koupali?
Veřejnost o nich ví, vede přes ně naučná stezka, ale už málo kdo ví o znečištění, přesto nejsou využívané ke koupání.

severní jáma
severní jáma

jeden z oprámů
jeden z oprámů

posezení u severního oprámu
posezení u severního oprámu

severní jáma
severní jáma

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie