Menu
město Horní Bříza
Horní Bříza

Informace pro snoubence

Svatební obřady se konají na radnici obce v 1. patře v obřadní místnosti.

Oddávající:

 • David Kapr - starosta města
 • Mgr. Petr Koza - místostarosta města
 • Mgr. Alena Šůmová - radní města

Oddávacím dnem je každá lichá sobota v době od 12:00 do 15:00 hodin. V případě, že se snoubenci rozhodnou pro jiný termín, jinou hodinu či sňatek na jiném vhodném místě, musí uhradit správní poplatek ve výši 3 000 Kč, který zaplatí při předložení podkladů k sňatku.

Poplatek se hradí na Městském úřadě Horní Bříza, odbor finančních a vnitřních věcí v přízemí budovy.

Svatební hosté a snoubenci by se měli dostavit na radnici cca 15 minut před konáním obřadu.

Civilní sňatek

Oba snoubenci se dostaví na Městský úřad Horní Bříza nejpozději 14 dnů (cizinci 2 měsíce) před sňatkem a předloží vyplněný dotazník k uzavření manželství a tyto doklady:

Občané ČR

 • platný občanský průkaz
 • doklad o státním občanství (může být doklad totožnosti)
 • rodný list
 • rozvedení rozsudek o rozvodu předchozího manželství s razítkem nabytí právní moci,
 • případně pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství
 • ovdovělí úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
 • mají-li snoubenci spolu dítě, jeho rodný list

Cizinci

 • platný průkaz totožnosti
 • doklad o státním občanství (může být doklad totožnosti)
 • rodný list
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, pokud ho stát vydává (má platnost 6 měsíců), pokud ho stát nevydává, potvrzení o tomto
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno (pokud není uvedeno v dokladu o právní způsobilosti)
 • rozvedení rozsudek o rozvodu předchozího manželství s razítkem nabytí právní moci nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství
 • ovdovělí úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
 • před uzavřením manželství předloží cizinci potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území ČR. To neplatí, jde-li o občana Evropské unie. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů

Pokud je cizinec občanem země, se kterou má ČR podepsanou dohodu, budou tyto doklady pouze přeloženy do českého jazyka tlumočníkem registrovaným u Krajského soudu. Pokud je cizinec občanem země, se kterou ČR dohodu podepsanou nemá, musí být všechny dohody legalizovány a pak rovněž přeloženy do českého jazyka tlumočníkem registrovaným u Krajského soudu.

Rodné listy a doklady, které se přikládají k dotazníku o uzavření manželství, budou vráceny spolu s oddacím listem do 14-ti dnů po uzavření sňatku. Snoubenci jsou povinni do 15 pracovních dnů po obdržení oddacího listu zažádat o nový občanský průkaz.

UPOZORNĚNÍ: Při sňatku budou snoubencům podle zákona o občanských průkazech ustřiženy rohy občanských průkazů. Tyto průkazy budou platné pouze v ČR a nelze na ně vycestovat do zahraničí. Pokud tedy snoubenci cestují do zahraničí ihned po svatbě, musí si předem zajistit platné cestovní pasy.

Církevní sňatek

Při uzavírání církevního sňatku se snoubenci dostaví na matriční úřad v Horní Bříze, kde vyplní žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku a předloží doklady stejné jako při uzavírání sňatku civilního. Matriční úřad po kontrole všech dokladů vydá osvědčení, že snoubenci splnili všechny podmínky pro uzavření církevního sňatku, které má platnost 6 měsíců. Toto osvědčení předloží snoubenci duchovnímu.

Oddací list si novomanželé vyzvednou v budově Městského úřadu Horní Bříza, odbor finančních a vnitřních věcí, matrikářka pí. Petra Kadlecová, v dohodnutém termínu.

Bližší informace:

tel: 377 955 197 pí Petra Kadlecová - matrikářka

Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 20. 4. 2020

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie