Menu
město Horní Bříza
Horní Bříza

Co dělat v krizových situacích

Důležitá telefonní čísla:

 • Hasiči: 150
 • Záchranná služba: 155
 • Policie ČR: 158
 • Integrovaná záchranná služba: 112

Způsoby vyrozumění v případě nebezpečí:

 1. signálem sirény "všeobecná výstraha" (trvalý tón po dobu 2 minut)
 2. místními kompetentními orgány
 3. hlášením místního rozhlasu
 4. televizí a rozhlasem

Obecné zásady při krizových situacích:

 • jednejte v klidu, s rozvahou a bez paniky
 • nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek
 • pomáhejte starým lidem, invalidům, dětem, sousedům, svému nejbližšímu okolí
 • nepodceňujte riziko vzniklé situace, dodržujte doporučené pokyny
 • zbytečně netelefonujte, telefonní síť v krizových situacích potřebují záchranáři
 • pokud uslyšíte sirénu, vyhledejte ihned úkryt v nejbližší budově a věnujte pozornost hromadným sdělovacím prostředkům
 • pokud zaslechnete sirénu při jízdě autem, zastavte a vyhledejte úkryt
 • vytvořte prostor pro záchranné síly (např. přeparkováním automobilů)
 • omezte cestování v místě vzniku mimořádné události
 • řiďte se pokyny záchranných sil, státních organizací nebo samosprávy
 • informace získávejte z oficiálních zdrojů a dodržujte uváděné pokyny (rozhlas, televize, vyhlášky, radiovozy atd.)
 • nešiřte poplašné nebo neověřené zprávy
 • hrozí-li nebezpečí mimořádné události, nepožívejte alkohol či jiné látky snižující Vaši způsobilost (možnost ovládání motorového vozidla apod.)
 • jestliže máte ve vozidle volné místo, nabídněte odvoz svým sousedům, kteří vozidlo nemají
 • nechoďte pro děti do školek a škol, učitelé jsou také informováni a provádějí opatření na jejich ochranu
 • podle závažnosti a druhu vzniklé mimořádné situace se informujte na úřadě městské části o nejbližších místech úkrytů, shromaždišť pro případnou evakuaci, výdejních místech protichemické individuální ochrany
 • pro případ evakuace připravte byt k opuštění, sbalte si evakuační zavazadlo pro celou rodinu (nejlépe batoh nebo kufr opatřený štítkem s Vaší úplnou adresou)

Rady pro seniory

Jak se chovat bezpečně doma

Nikdy neotvírejte automaticky dveře, nevíte-Ii, kdo je za nimi. Do bytu vpusťte pouze ty, které dobře znáte nebo se vám důvěryhodně prokáží a sdělí vám, proč přichází. I na první pohled sympatický člověk nemusí mít vždy dobré úmysly. Pokud vás někdo oslovuje jménem, ještě to neznamená, že vás zná. Mohl si to přečíst např. na štítku na dveřích. Cizí lidi nikdy nevpouštějte do bytu!

Na dveřích je vhodné uvádět jmenovku v množném čísle (Novákovi) nebo v mužském rodu, zvláště v případě, že v bytě žíje sama žena.

Buďte opatrní, nevěřte každému, kdo vás za dveřmi požádá o pomoc, např. o možnost si zatelefonovat, pomoc při nevolnosti či předání zásilky pro vašeho souseda. Situaci můžete řešit, aniž byste otevírali dveře. Pomoc zprostředkujete např. přivoláním souseda nebo sanitky apod.

Mějte důležitá telefonní čísla poblíž vašeho telefonu nebo na dobře viditelném místě.

Zamykejte hlavní vchodové dveře. Pokud bydlíte v přízemním bytě nebo rodínném domku, nezapomínejte zavírat okna, a to i v případě, že jdete jen nakoupit.

Byt zavírejte a zamykejte, i když jdete třeba jen k sousedce, do sklepa nebo s odpadky.

Udržujte dobré a přátelské vztahy se svými sousedy. Požádejte je o jejich telefonní číslo, protože v případě potřeby může být jejich pomoc nejrychlejší.

Čekáte-Ii příchod cizího člověka, např. osobu reagující na váš inzerát, požádejte někoho z blízkých nebo přátel, aby byl s vámi doma.

Zdržujete-Ii se většinou doma a jen občas jdete někam na návštěvu, zavolejte to svým blízkým, aby vás nehledali.

Nebuďte důvěřiví ani k různým podomním prodejcům, kteří nabízejí zdánlivě levné zboží.

Strach o sebe má každý z nás, ale zdá-Ii se vám váš strach o sebe nějak nepřiměřený, pro- mluvte si o něm s někým blízkým. Vyhýbejte se čtení zpráv z černé kroniky, sledování drastických a nepříjemných scén v televizi nebo rozhovorům na téma "komu se co stalo".

Jak zvýšit své bezpečí a ochránit svůj majetek

Pořiďte si dveřní panoramatické kukátko a pojistný řetízek. Panoramatické kukátko vám umožní vidět široký prostor za vašimi dveřmi a díky pojistnému řetízku můžete vyřídit některé záležitosti v relativním bezpečí. Pokud je to možné, pořiďte si elektronické spínací zařízení, které samo v určitou dobu rozsvítí a zhasne světlo či televizi. Ve zlodějích tak vyvoláte pocit, že jste doma, i když tomu tak nebude.

Peníze můžete ukládat do banky či spořitelny. Nemějte doma více peněz v hotovosti nebo velmi cenné věci, pokud nevlastníte dobře ukrytý nebo zabudovaný trezor. Peníze si raději uložte na účet a cennosti do bezpečnostní schránky v bance nebo v jiném peněžním ústavu. Své cennosti si raději vyfotografujte, pří jejich případném odcizení vám tyto fotografie usnadní jejich identífikaci.

Noste u sebe jen nezbytnou peněžní hotovost. Pokud potřebujete uložit nebo vybrat více peněz, vezměte s sebou raději někoho blízkého. Buďte ostražití jak v peněžních ústavech (banka, spořitelna, pošta), tak u peněžních bankomatů.

Nikdy se před nikým nechlubte svým majetkem, ani tím, kolik máte peněz. Nepůjčujte peníze cizím lidem a nedávejte ani žádné zálohy podomním prodejcům.

Bezpečí na ulici

Doklady, peníze, klíče a cennosti nikdy nenechávejte bez dohledu. Noste je v příruční uzavřené tašce nebo kabelce. Neodkládejte je s oděvem v šatně, u lékaře, v restauraci, na úřadech atd.

Věnujte velkou pozornost své tašce či kabelce, zvláště v hromadných dopravních prostředcích, nákupních centrech a všude tam, kde je větší počet lidí.

Peněženku aní doklady nenechávejte navrchu nákupní tašky nebo kabelky.

Nechoďte blízko okraje vozovky s taškou přes rameno směrem do silnice, protože by vám ji mohl někdo vytrhnout a odcizit.

Vyhýbejte se neosvětleným místům a odlehlým uličkám s mínimálním výskytem dalších lidí. Nepřijímejte nabízený doprovod nebo odvoz od lidí, které neznáte.

Máte-Ii dojem, že vás někdo sleduje, přejděte na druhou stranu, zpomalte nebo zrychlete a přesvědčete se, zda je neznámý stále za vámi. Je-Ii to pravda, vyhledejte místo, kde je více lidí nebo nejbližší obchod či obydlí.

V tašce můžete nosit pro své bezpečí nějaký spray (deodorant, lak na vlasy nebo slzný plyn), který můžete v případě ohrožen í také použít.

Nechoďte v těsné blízkosti vchodů do domů a rohů, kde může čekat někdo neznámý.

Při vstupu do domu buďte pozorní a nevpouštějte dovnitř nikoho neznámého. Ani do výtahu nevstupujte s neznámou osobou a raději sí počkejte na prázdný výtah.

Snažte se vyhnout čekání na liduprázdných zastávkách, zejména po setmění.

V prázdném autobuse sí sedněte poblíž řidiče, cestujete-Ii metrem nebo tramvají, nastupujte do vagónu nejblíže k řidiči. Ve vlaku hledejte místo v blízkosti dalších cestujících, a pokud je to možné, sedněte si blízko dveří. V případě nouze jste nejblíže únikové cestě. Žena by si neměla sedat do kupé, kde je společnost mužů, kteří se patrně znají.

Pokud se domníváte, že vás někdo sleduje, nevystupujte sami na Iiduprázdné zastávce. Raději pokračujte v jízdě a vyhledejte pomoc od řidiče či dalších cestujících.

Nesnažte se na ulici komukoli pomoci tím, že se ho zastanete před útočníkem. Raději zavolejte přímo na linku tísňového volání 158.

pozn: čerpáno z materiálů Policie ČR

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie