Obsah

Místní poplatky
 

Komunální odpady (za osobu na 1 rok) 700 Kč
Poplatek za garáž (1 měsíc) 400 Kč
Rozhlasová relace    50 Kč + DPH 21 % / 1 den
Inzerce    30 Kč + DPH 21 % / 1 týden
Poplatek ze vstupného 10 % z vybrané částky
Poplatek za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška č. 8/2011
Pronájem hrobového místa

Řád veřejného pohřebiště města Horní Bříza

Pronájem urnové schránky kolumbária

Poplatky pohřebiště pro rok 2021

 

 

Ceník za pronájem urnové schránky kolumbária