Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Nakládání s odpady

Komunální odpad

Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2020

Dne 16. prosince 2019 byla na zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza vydána OZV č. 1/2019  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Sazba poplatku:

Pro kalendářní rok 2020 byla schválena sazba poplatku 650 Kč na osobu za rok.

Splatnost poplatku:
 

 • Jednorázovou platbou od 2.1.2020 nejpozději do 31. března 2020. Hotově od 15.1.2020.
 
 
Poplatek je možné platit:
 
 
 1. bezhotovostním převodem na účet MěÚ Horní Bříza vedeného u KB Plzeň, č. účtu 2629371/0100.
   

Variabilní symbol se skládá

u bytových domů      z čísla popisného+čísla bytu+20   (vzor:  3541320)

u rodinných domků   z čísla popisného+20                      (vzor:  35420)

u chat                         z čísla evidenčního+55+20              (vzor:  115520)

Do účelu platby uveďte jména osob, za které  poplatek platíte.
 

 1. složenkou na poště – VS a účel platby jako u bezhotovostního převodu
   
 2. hotově správci poplatku, tj. na Městském úřadě Horní Bříza, hospodářsko – správní odbor  v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00 hod. a od 12:00 do 17:00 hod.