Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Nakládání s odpady

Komunální odpad

Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2021

Dne 16. prosince 2020 byla na zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza vydána OZV č. 2/2020  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Sazba poplatku:

Pro kalendářní rok 2021 byla schválena sazba poplatku 700 Kč na osobu za rok.

Splatnost poplatku:
 

 • Jednorázovou platbou od 2.1.2021 nejpozději do 31. března 2021. Hotově od 18.1.2021.
 
 
Poplatek je možné platit:
 
 
 1. bezhotovostním převodem na účet MěÚ Horní Bříza vedeného u KB Plzeň, č. účtu 2629371/0100.
   

Variabilní symbol se skládá

u bytových domů      z čísla popisného+čísla bytu+21   (vzor:  3541321)

u rodinných domků   z čísla popisného+21                      (vzor:  35421)

u chat                         z čísla evidenčního+55+21              (vzor:  115521)

Do účelu platby uveďte jména osob, za které  poplatek platíte.
 

 1. složenkou na poště - VS a účel platby jako u bezhotovostního převodu
   
 2. hotově správci poplatku, tj. na Městském úřadě Horní Bříza, hospodářsko-správní odbor  v pondělí a ve středu od  8:00 do 11:00 a od 12:00 do 17:00 hod.