Menu
město Horní Bříza
Horní Bříza

Komunální odpad

Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2021

Dne 16. prosince 2020 byla na zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza vydána OZV č. 2/2020  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Sazba poplatku:

Pro kalendářní rok 2021 byla schválena sazba poplatku 700 Kč na osobu za rok.

Splatnost poplatku:

  • Jednorázovou platbou od 2.1.2021 nejpozději do 31. března 2021. Hotově od 18.1.2021
Poplatek je možné platit:
  1. bezhotovostním převodem na účet MěÚ Horní Bříza vedeného u KB Plzeň, č. účtu 2629371/0100.

Variabilní symbol se skládá

  • u bytových domů z čísla popisného+čísla bytu+21 (vzor:  3541321)
  • u rodinných domků z čísla popisného+21 (vzor:  35421)
  • u chat z čísla evidenčního+55+21(vzor:  115521)
  • Do účelu platby uveďte jména osob, za které  poplatek platíte.
  1. složenkou na poště - VS a účel platby jako u bezhotovostního převodu
  2. hotově správci poplatku, tj. na Městském úřadě Horní Bříza, hospodářsko-správní odbor  v pondělí a ve středu od  8:00 do 11:00 a od 12:00 do 17:00 hod.

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace e-mailem

Novinky e-mailem
Villeneuve Partnerské město