Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Nakládání s odpady

Komunální odpad

Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2019

Dne 17. prosince 2018 byla na zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza vydána  OZV č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Sazba poplatku:

Pro kalendářní rok 2019 byla schválena sazba poplatku 500 Kč na osobu za rok.

Splatnost poplatku:
 

 • Jednorázovou platbou od 2.1.2019 nejpozději do 31. března 2019. Hotově od 15.1.2019.
 
 
Poplatek je možné platit:
 
 
 1. bezhotovostním převodem na účet MěÚ Horní Bříza vedeného u KB Plzeň, č. účtu 2629371/0100.
   

Variabilní symbol se skládá

u bytových domů      z čísla popisného+čísla bytu+19

u rodinných domků   z čísla popisného+19

u chat                         z čísla evidenčního+55+19

Do účelu platby uveďte jména osob, za které  poplatek platíte.
 

 1. složenkou na poště – VS a účel platby jako u bezhotovostního převodu
   
 2. hotově správci poplatku, tj. na Městském úřadě Horní Bříza, hospodářsko – správní odbor  v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00 hod. a od 12:00 do 17:00 hod.