Menu
město Horní Bříza
Horní Bříza

Separovaný odpad

Tříděný odpad

V současné době je po městě Horní Bříza rozmístěno 37 stání se zvony na tříděný odpad (tzv. hnízd).

Hlavním úkolem každé obce a každého města je snížení množství směsného komunálního odpadu (dále jen SKO), a tím i snížení nákladů na jeho svoz. Toto snížení množství SKO se promítá i do výše místního poplatku za svoz SKO pro občany města.

Jak jinak toho dosáhnout nežli poctivým tříděním KO. V první řadě by mělo docházet k materiálovému využití odpadů. Vytřídit, vyseparovat a využít vše, co se využít dá. Nejenom formou separace směsného odpadu, ale i formou třídění odpadů.

Vytříděný odpad – sklo, plasty, papír, tetrapak – odváží a dále zpracovává firma EKO-KOM, od které má město nemalé finanční prostředky, které může následně použít na další rozšíření hnízd, úpravu podloží pod zvony, apod. Proto se naše město snaží rozšiřovat a zahušťovat síť těchto hnízd se zvony na tříděný odpad, aby se co nejvíce přiblížily občanům města a zkrátily jim délku donášky tříděného odpadu. Naším cílem je zvýšit množství tříděného odpadu a tak snížit množství SKO, což se následně promítne i do výpočtu výše místního poplatku za svoz KO.

Záleží i na Vás, proto třiďte odpad. Má to fakt smysl.

Seznam stání zvonů na tříděný odpad naleznete v Obecně závazné vyhlášce o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Horní Bříza ZDE na 5. straně

Aktuálně k 1. 1. 2024

Nádoby na oleje a jedlé tuky rostlinného původu (8 kusů) naleznete na těchto stanovištích:
ul. Na Strži - pod fotbalovým hřištěm; ul. Na Skautech - u č.p. 336; ul. Tovární - proti čp. 406; ul. Družstevní - proti čp. 604 - 605 (točna autobusů); ul. U Klubu - za čp. 365 (budova klubu); ul. Třemošenská - u čp. 153 (cesta k vlakové zastávce); ul. Nad Sokolovnou u čp. 205; ul. Na Kaolince - sběrný dvůr
Navíc: možno odevzdat na stanovištích velkoobjemových kontejnerů (ohrady) 

Bude zapracováno do nově připravované Obecně závazné vyhlášce o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Horní Bříza

Textilní odpad

Kromě výše uvedených separovaných nádob jsou ve městě Horní Bříza umístěny kontejnery na „textilní odpad“.Nádoby jsou umístěny v ul. Na Rypličce, v ul. Na Strži, v ul. Družstevní – točna, ul. Lesní a v ul. Na Skautech.

Jedná se o kontejnery firmy „DIMATEX“, která se zabývá sběrem, tříděním a recyklací textilu. Textilní odpad je využit pro výrobu čistících tkanin a geotextilií , dále slouží např. k využití v automobilovém, strojírenském a stavební průmyslu. Kvalitní kusy oblečení se věnují charitě, a to  Azylovým domům pro matky s dětmi v tísni, Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež, noclehárnám, denním  a kontaktním centrům pro lidi bez domova.

Vytříděním textilního odpadu se také snižuje množství směsného komunálního odpadu, což se promítá i do nákladů na jeho svoz. Cílem  sběru textilního odpadu je především znovu zhodnocení druhotných surovin s pozitivním vlivem na životní prostředí.

DIMATEX CS

EKO-KOM

.

Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se Město Horní Bříza může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 25,32 t. Na každého obyvatele tak připadá 6,06 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 302,17 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 117 ks

Nebylo nutné vytěžit 14 844,25 litrů ropy.  Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 556 krát.

Došlo také k úspoře 152 809,64 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 152 810 krát.

Podařilo se recyklovat 14 564,37 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 597 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 514,06 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 91 389 1€ mincí, nebo 635,04 kg hliníku, který by stačil na výrobu 42 336 plechovek o objemu 0,33 l.

 

Č. 1

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2021

Přehled odebraného textilu z Horní Břízy za rok 2022

Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí

Co jsme v roce 2022 udělali pro životní prostředí ?

 

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2022

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2022č. 2Č. 3

Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí v roce 2023

Certifikát environmentálního vyúčtování

Osvědčení o úspoře emisí za rok 202320232023

 

 

 

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie