Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Nakládání s odpady

Velkoobjemové kontejnery

(ohrady)

Stanoviště:

 • Sídliště za Střední školou - 1 kontejner na směs. odpad + 1 kontejner na BIO + 1 kontejner na jedlé oleje a tuky
 • Nádvoří mezi č.p. 125 - 165 - 1 kontejner na směs. odpad + 1 kontejner na BIO + 1 kontejner na jedlé oleje a tuky
 • U Paurovny - 1 kontejner na směs. odpad + 1 kontejner na BIO + 1 kontejner na jedlé oleje a tuky
 • Pod fotbalovým stadionem - 1 kontejner na směs. odpad + 1 kontejner na BIO + 1 kontejner na jedlé oleje a tuky
 • Pod Městským úřadem - 1 kontejner na směs. odpad + 1 kontejner na BIO + 1 kontejner na jedlé oleje a tuky
 • Ryplička - 1 kontejner na směs. odpad + 1 kontejner na jedlé oleje a tuky
 • Stará ves - 1 kontejner na směs. odpad + 1 kontejner na jedlé oleje a tuky
 • Hřbitov - 1 kontejner pro provoz hřbitova

Kontakt, bližší informace:

377 955 541 - Městský úřad Horní Bříza

Provozní doba:  

Otevřeno: březen - listopad

Středa 16:00  - 18:00 hod
Sobota 9:00 - 11:00 hod

Zavřeno: prosinec - únor

- pro odkládání odpadů v tomto období je možno využít sběrný dvůr

Co lze do kontejnerů ukládat:

 • BIOODPAD
  např. rozřezané větve (do průměru 1 cm), listí, trávu, rostlinný a ovocný odpad
 • SMĚSNÝ ODPAD
   - objemný komunální odpad
     části podlahových krytin - PVC, části koberců (jejich zbytky), běhouny, rohožky,  matrace
 • JEDLÉ OLEJE A TUKY                                                                                                                                                    použitý jedlý olej a tuk v uzavřených plastových láhvích                 

Do kontejnerů je ZAKÁZÁNO ukládat:

 • domovní (komunální) odpad
 • tekuté a silně mastné potraviny
 • nebezpečný odpad, vyřazené léky
 • separovaný (tříděný) odpad - papír, sklo, plasty, tetrapak
 • popel
 • uhynulá zvířata, maso, kosti, hnůj, kaly
 • železo, kovy
 • věci znečištěné ropnými látkami