Obsah

Evidence obyvatel

Přihlášení k trvalému pobytu (občan starší 15ti let)                                                                                   50 Kč

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu - hradí navrhovatel (oprávněná osoba) za 1 osobu jíž má být údaj o místu trvalého pobytu rušen                                                                                                             100 Kč

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky                                                               100 Kč