Menu
město Horní Bříza
Horní Bříza

Prodejní ceny dřeva

Prodejní ceny dřeva, platné od 1. 8. 2020:  

Samovýroba:

  • Nehroubí (dřevo do průměru 7 cm), tj. prořezávky do 30 let - 60 Kč/plnometr + DPH
  • Hroubí (dřevo od průměru 8 cm), tj. probírky - 120 Kč/plnometr + DPH
  • jednotlivé souše, vývraty o výměře do 0,49 m-  250 Kč/plnometr + DPH

Vyrobené:

  • hotové dřevo - 650 Kč/plnometr + DPH - Plnometr odpovídá 0,64 m3.