Obsah

Hornobřízský zpravodaj

Diskuze k článku:Diskuze je aktivní

V diskuzi je celkem 0 příspěvků

titulka

Tiráž:

vydává: MěÚ Horní Bříza, Třída 1. máje 300, 330 12 Horní Bříza

registrováno: MK ČR E 12283

distribuce: osobní odběr na vybraných distribučních místech, cena: 5 Kč

šéfredaktor: Mgr. Martin Lang

redakční rada: Václav Haramule

redakce a přispěvatelé: autoři článků

periodicita: 4 čísla / rok + speciální vydání

grafická úprava: Ing. Radek Želízko a Václav Haramule(od r. 2012)

Kontakt:

Vaše podněty a připomínky zasílejte na adresu: zpravodaj@hornibriza.cz

Distribuční místa:

  • stánek zeleniny - pí. Egenvaldová
  • prodejna chovatelských potřeb -p. Kratochvíl
  • prodejna potravin na továrně - 
  • supermarket - potraviny Jednota (COOP)
  • MěÚ Horní Bříza (matrika)
  • knihovna města Horní Bříza - sl. Lenka Jírová
  • restaurace Český Lev - p. Wilhelm
  • Sportovní centrum Radek Bartoš - od března 2014
  • restaurace KD Klub Horní Bříza - od března 2014

Distribuční místo v prodejně domácích potřeb Kovomat zrušeno od března 2014 z důvodu uzavření prodejny