Menu
město Horní Bříza
Horní Bříza

Tiráž

hbz logo

vydává: Město Horní Bříza, Třída 1. máje 300, 330 12 Horní Bříza

registrováno: MK ČR E 12283

distribuce: k vyzvednutí na odběrných místech (radnice města Horní Bříza, restaurace Český lev, nákupní centrum COOP, potraviny v Tovární ulici)

šéfredaktor: Bc. Václav Jícha

redakční rada: Bc. Jessica Kuttová, Mgr. Markéta Vodičková

redakce a přispěvatelé: autoři článků

periodicita: 4 čísla / rok + speciální vydání

grafická úprava: Michal Nágr 

Kontakt:

Vaše podněty a připomínky zasílejte na adresu: zpravodaj@hornibriza.cz