Obsah

Hornobřízský zpravodaj

Diskuze k článku:Diskuze je aktivní

V diskuzi je celkem 0 příspěvků

hbz logo

Tiráž:

vydává: MěÚ Horní Bříza, Třída 1. máje 300, 330 12 Horní Bříza

registrováno: MK ČR E 12283

distribuce: do všech poštovních schránek

šéfredaktor: Bc. Václav Jícha

redakční rada: Jessica Kuttová, Robert Trnka, Mgr. Markéta Vodičková

redakce a přispěvatelé: autoři článků

periodicita: 4 čísla / rok + speciální vydání

grafická úprava: Michal Nágr

Kontakt:

Vaše podněty a připomínky zasílejte na adresu: zpravodaj@hornibriza.cz