Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Úvodní slovo kronikáře v Horní Bříze

Typ: ostatní
.

Vážení a milí zájemci o minulé i současné dění v Horní Bříze,

dne 4. 12. 2017 byla zveřejněna výzva starosty města Horní Bříza k obsazení pozice kronikáře města, na kterou jsem reagoval podáním své žádosti o zařazení do výběrového řízení.

K  podání žádosti   mě  vedl můj zájem o  české  dějiny a  regionální historii. Ten se u mne projevil již v době studia na gymnáziu a přetrvává doposud. Po ukončení  pedagogické fakulty jsem měl možnost jako učitel a později jako dlouholetý ředitel místní základní školy podněcovat žáky k obdobnému zájmu.

Výsledkem tohoto snažení ve spolupráci s p. B. Royovou bylo zmapování historie školství v Horní Bříze prostřednictvím tabelárních pomůcek a DVD, publikační činnost v regionálním a místním tisku, pořádání besed a přednášek pro žáky školy a hornobřízskou veřejnost.

V součinnosti s žáky a učiteli Masarykovy ZŠ, města a Muzea H. Bříza jsem koordinoval zřízení Naučné stezky Horní Bříza.

K zintenzivnění vzdělávací a osvětové činnosti dospělých v našem městě jsem inicioval založení spolku Betula viridis při MZŠ a byl jsem zvolen jeho předsedou. V tomto spolku nachází smysluplné využití volného času účastí na přednáškách, poznávacích zájezdech, vycházkách, výstavách apod. jak členové spolku, tak ostatní občané města a nejbližšího okolí.

Od 1. března jsem byl ustanoven kronikářem města Horní Bříza. Vedení města děkuji i tímto způsobem za projevenou důvěru.

Funkci kronikáře hodlám vykonávat v souladu s metodickými pokyny k vedení obecních kronik včetně archivace doporučených příloh.

Na obsahu záznamů budu spolupracovat s radou města, zastupitelským sborem, městským úřadem,  místními spolky, muzejními institucemi, s dobrovolnými spolupracovníky.

Jsem připraven popularizovat dějiny města na webových stránkách města, v místním Zpravodaji, Vlastivědném sborníku Muzea severního Plzeňska, apod. Pro zájemce pak připravovat besedy nad kronikou.

 

Ladislav Čása, kronikář města Horní Bříza                                                                                                22. února 2018

 


Vytvořeno: 23. 2. 2018
Poslední aktualizace: 6. 1. 2019 00:37
Autor: Ladislav Čása