Menu
město Horní Bříza
Horní Bříza

Hornobřízský zpravodaj získal ocenění

cena

Hornobřízský zpravodaj obsadil 2. místo v soutěži Radniční listy roku 2021

Hornobřízský zpravodaj získal ocenění v soutěži Radniční listy roku 2021. V Plzeňském kraji obsadil druhé místo. Náš zpravodaj získal 46 bodů z celkových 50.

Šéfredaktorovi, celé redakci a grafikovi patří poděkování za dobrou práci, kterou odvádí.

Podrobné hodnocení zpravodaje:

Hodnocené periodikum je velmi kvalitním informačním kanálem. Obyvatelé díky němu mají přehled o všem důležitém. Zpravodaj referuje o činnosti radnice včetně zastupitelstva, a to objektivní formou bez náznaků zneužívání listu k politické propagaci. Zpravodaj se věnuje všemu dění, tedy neomezuje se pouze na činnost úřadu, ale zahrnuje také aktivitu spolků, sportovních klubů, kulturních a společenských aktivit, vybírá si různá zajímavá témata, která zpracovává více do hloubky. To vše ze zpravodaje činí kvalitní médium, které je obyvatelům dostupné v tištěné formě, ale i elektronický v on-line archivu. Jako mimořádně kvalitní hodnotíme veškeré texty po stránce obsahové, stylistické a gramatické. Textové útvary jsou čtivé, poutavé, zajímavé a vyhýbají se typicky “úřední” mluvě, tedy působí jako texty běžně publikované v profesionálních komerčních zpravodajských médií. To samozřejmě napomáhá čtenářské atraktivitě a chuti čtenáře si zpravodaj přečíst celý, vracet se k němu a těšit se na další číslo. Zpravodaj je vydáván v dostatečném rozsahu, tedy obsahuje nejen “povinné” informace, ale nad rámec toho i další atraktivní obsah, který vydá minimálně na několik desítek minut. Může se to zdát jako samozřejmost, ale některá radniční periodika jsou svým obsahem skutečně až příliš stručná. Periodikum obsahuje zábavní prvky, které jsou čtenářsky atraktivní a zejména pro starší čtenáře jsou velmi vítaným zpestřením. Úlohou radničních listů by mělo být nejen informovat, ale také snažit se obstát doslova v záplavě komerčních tištěných periodik nejen kvalitou regionálně zaměřených informací, ale i těmito prvky (křížovka, sudoku, omalovánky, komiks atd.), které přispívají k oblibě, využitelnosti a všestrannosti titulu. Zpravodaj vyniká velmi osobitým grafickým zpracováním. Obálka působí moderně a vkusně. Velmi kreativní a originální prvky, zapojení QR kódů, promo radničního Instagramu, to vše přibližuje tištěný zpravodaj i mladší generaci čtenářů. Grafickému zpracování by prospěl mírný refresh. Výraznější titulky, kompletní obměna fontů, méně ploch s křiklavými barvami. Zpravodaj neopomíjí edukativní snahu, což je i jedním z tradičně hodnocených kritérií. Právě radniční listy jsou totiž mnohdy jediným způsobem, jak se většina obyvatel seznamuje s historií místa, ve kterém žije. Všímáme si proto, zda se obec snaží poskytnout vhled do historie, zda přináší příběhy zajímavých osobností, rodáků či výtažky z obecní kroniky. Edukativní rozměr periodika ale nemusí reprezentovat pouze historie, ale například i různé formy osvěty (ekologie, občanské soužití a podobně). Hodnocené periodikum tuto funkci splňuje. Zpravodaj obsahuje praktické informace v takovém rozsahu, že i obyvatel, který nemá přístup k internetu a tedy ani k obecním webovým stránkám, se má možnost plně orientovat ve všech organizačních záležitostech. Zpravodaj není politicky zneužíván k propagaci politické činnosti politických představitelů. Na toto kritérium se zaměřujeme velmi podrobně, a často je výsledek hodnocení předmětem následné debaty například na úrovni zastupitelstva. Při hodnocení sledujeme míru, s jakou jsou v jednotlivých vydáních (min. náhodně vybraná 3 čísla) citováni vedoucí představitelé obce (starosta/radní/zastupitelé atd.), případně na kolika fotografiích jsou zachyceni. Zaměřujeme se i na detaily typu, zda má starosta v každém vydání úvodník, jak je dlouhý, zda je na titulní straně a podobně. Dále nás zajímá způsob pojetí prostoru pro opoziční zastupitele, přičemž za minimum považujeme stabilní rubriku pro okénka zastupitelů. Tato rubrika by přitom neměla být limitována určitým redakcí daným tématem. Zároveň ale nesnižujeme hodnocení, pokud tato rubrika v periodiku chybí, neboť ne vždy jsou zastupitelé k psaní článků ochotni, za což redakce či obec nemůže. Vyhodnocujeme ale případné stížnosti zastupitelů na neposkytnutí prostoru, které hledáme jak v otevřených zdrojích, tak i získáváme napřímo od zastupitelů. V hodnoceném periodiku jsme takovou stížnost nezaznamenali a míru zastoupení představitelů obce (citace, fotografie) hodnotíme v porovnání s ostatními periodiky jako přiměřenou.

Datum vložení: 15. 4. 2022 10:44
Datum poslední aktualizace: 8. 5. 2022 11:08
Autor: Mgr. Petr Koza

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie