Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Organizační struktura městského úřadu

 

Činnost městského úřadu je zajišťována prostřednictvím jeho zaměstnanců a agendy starosty města. Organizační řád Městského úřadu Horní Bříza je schválen radou města dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
 

V čele úřadu je starosta:        David Kapr

Místostarosta města:             Mgr. Petr Koza

 

 

Tajemník:                             Mgr. Zdeněk Kojda 

Sekretariát MěÚ, přestupky:   Miloslava Hladíková

 

 

 

Hospodářsko-správní odbor: 

Vedoucí odboru:                                        Petr Frdlík

Hospodaření s odpady:                              Ivana Chýnovská

Referent HSO:                                           Šárka Solnařová

Referent HSO:                                           Jana Kučírková

Správce objektu, údržba:                           Zdeněk Chýnovský

Správce objektů a hřišť, údržba:                 Vlastimil Kožíšek

Provozář objektů, sportovišť:                      Radek Bartoš                                                            

Úklidové a pomocné práce:                         Monika Kabátová      

Úklidové a pomocné práce:                         Michaela Vejvodová 

                                                                                                                                                         

Vedoucí skupiny údržby:                          Martin Beránek

Zaměstnanci údržby:                               Bedřich Viehmann

                                                              Dušan Zinterhof

                                                              Miroslav Matoušek

                                                              Jiří Štěpán

                                                              Michal Bušek

                                                              Jan Lauko 

                                                              Tomáš Holub                                                                                                               

 

Odbor finančních a vnitřních věcí:

Vedoucí odboru:                                       Renata Valošková

Matrika, evidence obyvatel:                       Petra Kadlecová                                       

Finanční a mzdová účetní:                         Světlana Marešová                                               

Referent finančních a vnitřních věcí:           Daniela Šulcová

Referent všeobecné správy vnitřních věcí:  Jaromíra Mouleová

Referent finančních a vnitřních věcí:           Pavlína Staralová

 

 

Odbor pečovatelské služby:

Vedoucí odboru:                                        Eva Šimlová

Pečovatelky:                                              Blanka Lauberová
                                                                Alena Gribovová 
                                       

Městská policie:                                       5 strážníků

Řízením městské policie byl pověřen radní

Bc. Zdeněk Procházka

 

Městská knihovna: 

Knihovník/Knihovnice: pověřená                  Vladislava Valentová

 

Označení pověřence:

MAS Radbuza, z.s.
Náměstí ČSA 24,
333 01 Stod
IČ: 22897461

Kontaktní údaje na pověřence:
E-mail: gdpr@mas-radbuza.cz
Tel.:  +420 720 021 963
         +420 725 830 833