Menu
město Horní Bříza
Horní Bříza

Základní informace

Vítejte na stránkách odboru pečovatelské služby

Dům s pečovatelskou službou

Název poskytovatele: Městský úřad Horní Bříza, odbor pečovatelské služby

Adresa: U Vrbky 637, 330 12 Horní Bříza (vchod C)

Telefonní kontakt:

Vedoucí PS Eva Šimlová - 603 821 888

Pečovatelky PS - 720 983 422

E-mail: pecovatelky@hornibriza.cz

Webové stránky: hornibriza.eu

Forma poskytování: terénní

Druh služby: pečovatelské služby

IČ: 00257770

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba v Horní Bříze je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb.,
v platném znění, na základě Smlouvy o poskytnutí sociální služby uzavřené mezi žadatelem a pečovatelskou službou a dle platného sazebníku.

Poslání pečovatelské služby

 • Cíle terénní pečovatelské služby města Horní Bříza vycházení z jeho poslání.
 • Pomoc při zachování dosavadního života v přirozeném domácím prostředí.
 • Poskytované služby, které jsou individuálně přizpůsobeny potřebám a požadavkům každého uživatele.
 • Uživateli poskytnout pouze takové služby, o které má zájem a to takovým způsobem, ale byl respektován zdravotní stav, nebylo narušováno soukromí, důstojnost a individualita.
 • Pomoc zachovat co nejdéle soběstačnost.
 • Zachovat užívání běžných zdrojů, na které byl klient zvyklý do doby, než začal využívat služeb PS.
 • Vytvořit podmínky, aby uživatel mohl uplatňovat právo na průběh plánování a poskytování sociálních služeb, právo na vyjádření přání a stížnosti.

Základní zásady při poskytování služby

 • Individuální přístup  - při nastavení a poskytování péče uživatelům, tak při základním sociálním poradenství.
 • Flexibilita - při poskytování péče se co nejvíce přizpůsobíme potřebám klienta.
 • Akceptování svobodné vůle - projevená svobodná vůle uživatele je pro pracovníky směrodatná.
 • Diskrétnost - ctíme soukromí uživatele.
 • Podpora k soběstačnosti - podporujeme uživatele v činnostech, které zvládnou sami.
 • Žádná omezení - při poskytování služby neužíváme žádná omezující opatření.

Okruh osob, kterým je služba určena

 1. Cílová skupina - komu služby poskytujeme

Občanům Města Horní Bříza, kteří jsou seniory nebo osobami, kteří jsou zdravotně postižení, chronicky nemocní a jejich každodenní schopnost osobní péče či péče o domácnost jsou v důsledku zdravotního stavu nebo vysokého věku omezeny. Dále pak rodiny s dítětem/dětmi (služba je poskytována rodinám s dětmi, kde
se narodily současně tři nebo více dětí, a to do čtyř let věku těchto dětí).

Těmto občanům je terénní pečovatelská služba určena.

 1. Negativní skupina - komu služby neposkytujeme
 • Občanům, kteří potřebují nepřetržitou odbornou péči, kterou PS není schopna zabezpečit.
 • Službu požaduje rodina, ale potenciální uživatel ji odmítá.
 • Pokud nejsou ze strany žadatele zajištěny bezpečné podmínky pro poskytnutí péče zaměstnancům PS.
 • Zájemce o PS nesplňuje místní příslušnost.
 • Občané, kteří nespadají do cílové skupiny.

Místní a časová dostupnost pečovatelské služby

Terénní služby jsou poskytovány v domácnostech uživatelů v městě Horní Bříza. Pracovní doba pro terénní formu je v pracovní dny, v době PO + ST od 7:30 do 17:00 hodin, ÚT + ČT od 6:30 do 14:30 a v PÁ od 6:30 do 14:00,
dle potřeb uživatele a dle předchozí domluvy s pracovníkem služby. Doba poskytování sociální služby se aktuálně přizpůsobuje individuálním potřebám uživatelů.

Kapacita služby

 • Naše kapacita je 70 uživatelů.
 • Všichni pracovníci důsledně respektují zásady Etického kodexu pracovníků, který slouží především
  pro ochranu uživatelů služby před předsudky a negativním hodnocením.
 • Pečovatelská služba je poskytována uživatelům zaškoleným personálem, a to pracovnicemi v sociálních službách - pečovatelkami, které mají akreditovaný kurz. V PS Horní Bříza pracují 3 pečovatelky.
  O činnosti spojené se sjednáním, průběhem a ukončením pečovatelské služby a dalšími nezbytnými úkony se starají vedoucí pečovatelské služby a sociální pracovnice.

Žádost o poskytnutí služby

Veškeré pečovatelské služby jsou poskytovány podle potřeb klientů a možností pečovatelské služby
na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí sociální služby a dle platného úhradníku. K sepsání této smlouvy
je nutné vyplnit Žádost o poskytnutí pečovatelské služby, kde si uživatel určí rozsah prováděné služby. Žádost o poskytnutí PS je možné si vyzvednout a vyplnit osobně v kanceláři PS U Vrbky 637, Horní Bříza 330 12
(vchod C), případně si ho stáhnout ze stránkách města Horní Břízy. Pokud zdravotní stav žadatele nedovolí vyřídit si žádost v kanceláři PS, navštíví ho sociální pracovnice PS s vedoucí pečovatelské služby osobně. Na základě podané žádosti je sepsána Smlouva o poskytnutí sociální služby mezi sociálními službami a uživatelem.
Tuto smlouvu lze kdykoliv dodatkem rozšířit. Pokud žadatel nesplňuje podmínky pro poskytování pečovatelské služby, je jeho žádost odmítnuta. Úhrady za službu se řídí vyhláškou č. 505/2006 Sb., § 6, dále rozsahem poskytnutých služeb a platným úhradníkem pečovatelské služby. Službu lze ukončit výpovědí ze strany uživatele služby, výpovědí ze strany poskytovatele nebo dohodou obou stran.

Bezplatné poskytování pečovatelské služby

 • rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí,
 • účastníkům odboje (zákon č. 255/1946 Sb.),
 • osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č.119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č.119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb. zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,
 • osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí
  o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle  § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb., a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,
 • pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let.

Pracovní doba:

Pondělí: 7:30 - 11:30 / 12:00 - 17:00

Úterý: 6:30 - 11:30 / 12:00 - 14:30

Středa: 7:30 - 11:30 / 12:00 - 17:00

Čtvrtek: 6:30 - 11:30 / 12:00 - 14:30

Pátek: 6:30 - 11:30 / 12:00 - 14:00

Další informace naleznete:

 • aktuality,
 • o pečovatelské službě, vnitřní řád,
 • nabídka a úhradník poskytovaných služeb,
 • informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby, žádosti:
  • žádost o poskytování pečovatelské služby,
  • žádost o umístění v domě s pečovatelskou službou,
  • ukončení smlouvy o poskytování pečovatelské služby.
 • záznam o sociálním šetření
 • pravidla pro podávání a vyřízování stížnosti, podnětu, připomínky,
 • plakát o poskytování pečovatelské služby,
 • žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění,
 • základní sociální poradenství.

.

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
1
13
1
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
1
24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie