Menu
město Horní Bříza
Horní Bříza

O pečovatelské službě

Odbor pečovatelské služby Horní Bříza

Kdo jsme

 • Odbor pečovatelské služby Města Horní Bříza je samostatnou organizační jednotkou městského úřadu zaměřený
 • na sociální pomoc našim spoluobčanům.Pečovatelská služba (dále jen PS) je poskytována v domácnosti
 • uživatele, v DPS. Pečovatelskou službu poskytujeme v pracovní dny a v pracovní době. Uživatel si svobodně
 • určuje četnost poskytované služby, čas kdy je služba poskytnuta. Pečovatelská služba má zpracována vnitřní
 • pravidla podle kterých postupuje a řídí se jimi. Služby jsou klientům poskytovány na profesionální úrovni.
 • Najdete nás na adrese U vrbky 637, v zadních prostorách budovy, bývalá ordinace Dia.
 • Naše kapacita je 110 uživatelů.

Veřejný závazek terénní pečovatelské služby Horní Bříza (PS)

 • Plnění našeho poslání je veřejným závazkem všech zaměstnanců pečovatelské služby vůči veřejnosti.
 • Organizace zajišťuje sociální služby pro občany Města Horní Bříza, konkrétně seniorům, osobám se sníženou soběstačností z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, zrakovým postižením, která jim umožní maximální pomoc co nejdéle setrvat ve svých domovech za důstojných podmínek a při zachování vazeb na své okolí, rodinu, přátele.
 • Je určena osobám, jejichž schopnosti jsou omezeny v oblastech péče, v užívání veřejných míst a služeb, v uplatňování svých práv a nároků, jako podpora a pomoc rodinám, které o takového člověka pečují.
 • Základem je úcta k individualitě a lidské důstojnosti každého člověka s důrazem na citlivý humánní přístup.

Cílová skupina – komu služby poskytujeme

 • Občanům Města Horní Bříza, kteří jsou seniory nebo osobami, kteří jsou zdravotně postižení, chronicky nemocní a jejich každodenní schopnost osobní péče či péče o domácnost jsou v důsledku zdravotního stavu nebo vysokého věku omezeny. Těmto občanům je terénní pečovatelská služba určena.

Negativní skupina – komu služby neposkytujeme

 • Občanům, kteří potřebují nepřetržitou a odbornou péči, kterou PS není schopna zabezpečit.
 • Službu požaduje rodina, ale žadatel ji odmítá.
 • Pokud nejsou ze strany žadatele zajištěny bezpečné podmínky pro poskytnutí péče zaměstnancům PS.
 • Plně soběstačným seniorům.
 • Zájemce o PS nesplňuje místní příslušnost.
 • Občané, kteří nespadají do cílové skupiny.

Cíle pečovatelské služby

 • Cíle terénní pečovatelské služby Města Horní Bříza vycházejí z jeho poslání.
 • Pomoc při zachování dosavadního plnohodnotného života v přirozeném domácím prostředí.
 • Poskytovat takové služby, které jsou individuálně prizpůsobeny potřebám a požadavkům každého uživatele.
 • Uživateli poskytnout pouze takové služby, o které má zájem a to takovým způsobem, aby byl respektován zdravotní stav, nebyly narušovány soukromí, důstojnost a individualita.
 • Pomoct zachovat co nejdéle soběstačnost.
 • Zachovat užívání běžných zdrojů, na které byl klient zvyklý do doby, než začal využívat služeb PS.
 • Vytvořit podmínky, aby uživatel mohl uplatňovat právo na průběh plánování poskytování sociálních služeb, právo vyjadřovat přání a stížnosti.

Principy pečovatelské služby

 • Jednáním zaměstnanců nesmí být porušena svobodná volba, lidská důstojnost i veškerá lidská prává uživatelů PS.
 • Každý uživatel služeb má právo vyjádřit své názory, stížnosti a připomínky k PS.
 • Každý uživatel je zodpovědný za své vlastní rozhodnutí a volby.
 • Každý uživatel si může zvolit služby, jejich průběh a úroveň podle svých potřeb.
 • PS pomáhá se stejným úsilím všem uživatelům bez diskriminace a taktéž diskriminaci nepodporují či se jí nezúčastňují.
 • Chrání právo uživatelů na soukromí vlastní osoby i na důvěrnost jeho sdělení. Soukromá data a informace jsou požadována pouze pro potřeby pečovatelské služby a je s nimi nakládáno podle patřičných zákonů.
 • Žádná informace není poskytnuta bez souhlasu uživatele. Výjimku tvoří osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům, nebo jestliže jsou ohroženy další osoby.
 • Zaměstnanci PS poskytují služby na profesionální úrovni, a dále se proškolují a vzdělávají pro potřeby PS.
 • Uplatňují partnerský přístup vůči uživateli, respektují jeho věk, individualitu a životní zkušenosti.
 • Při komunikačních bariérách uživatele hledají zaměstnanci alternativní způsob komunikace a přístupu k uživateli.

Pečovatelská služba je poskytována v domácnosti uživatele, v DPS. Pečovatelskou službu poskytujeme v pracovní dny a v pracovní době. Uživatel si svobodně určuje četnost poskytované služby, čas kdy je služba poskytnuta. Pečovatelská služba má zpracována vnitřní pravidla podle kterých postupuje a řídí se jimi. Služby jsou klientům poskytovány na profesionální úrovni,

Informace

Informace o naší PS najdete na:

Pečovatelská služba je poskytována ve všední dny.

 • Pondělí: 7:30 - 17:00
 • Úterý: 6:30 - 14:30
 • Středa: 7:30 - 17:00
 • Čtvrtek: 6:30 - 14:30
 • Pátek: 6:30 - 14:00

V akutních případech lze (například návrat z nemocnice, zhoršení zdravotního stavu) domluvit výjimečně péči i mimo pracovní dobu.

ps

Základní poradenství poskytuje pečovatelská služba.

Pečovatelská služba působí na území města Horní Bříza.

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
1
13
1
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
1
24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie