Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Nabídka a úhradník poskytovaných služeb

 

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

cena

pomoc a podpora při podávání jídla

60 Kč/hod.

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

60 Kč/hod.

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

60 Kč/hod.

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

60 Kč/hod.

doprovod

60 Kč/hod.

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 

pomoc při úkonech osobní hygieny

60 Kč/hod.

pomoc při základní péči o vlasy a nehty

60 Kč/hod.

pomoc při použití WC

60 Kč/hod.

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 

pomoc při přípravě jídla nebo pití

60 Kč/hod.

příprava a podání jídla a pití

60 Kč/hod.

pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 

běžný úklid a údržba domácnosti

60 Kč/hod.

údržba domácích spotřebičů

60 Kč/hod.

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

 

např. sezónní úklid, úklid po malování

85 Kč/hod.

běžné nákupy a pochůzky

60 Kč/hod.

Pokud poskytování výše uvedených úkonů, včetně času nezbytného k jejich

zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

pomoc při poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 

dovoz nebo donáška jídla

15 Kč/úk.

pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 

velký nákup-např. týdenní nákup

75 Kč/úk.

praní a žehlení ložního prádla

50 Kč/kg

praní a žehlení osobního prádla

40 Kč/kg