Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Unie rodičů při MZŠ

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY z řad zákonných zástupců

ve čtvrtek 26.5.2011 od 15:00 do 17:30 v prostoru hlavního vchodu Masarykovy základní školy

 

VÝSLEDKY:

výsledky

(aktualizace 27.5.2011)

Proč volit?                                                                                  

Školská rada

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následujícímu uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
   

Kdy a jak volit?

 • Volba bude provedena při příležitosti konzultačních hodin 26. 5. 2011 od 15:00 do 17:30 hodin
 • Volit může každý zákonný zástupce žáka školy
 • Na volebním lístku může vybrat maximálně 3 kandidáty
 • Volba se provádí zakroužkováním pořadového čísla před kandidátem

 

Seznam kandidátů

Z těchto kandidátů zvolíte do školské rady 3 členy (seřazeno dle abecedního pořadí)

 • Čech Ladislav
 • Gregorová Petra
 • Kvašová Valérie
 • Majer Roman
 • Moláček Pavel
 • Nohejl Jiří
 • Siebrová Radka
 • Široký Václav

 

vřš