Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Vernisáž HB Photo Clubu 4.květen 2011

.

Místní nově založený klub amatérských fotografů se představuje

Vážený čtenáři, je tomu tak. Shodou okolností a díky pracovitosti dvou amatérských klubů z okresu Plzeň sever se v místní Masarykově základní škole koná v krátkém čase po sobě již druhá výstava amatérské fotografie.

Zkušený tým amatérských fotografů Fotři  z Plas končil svoji výstavu krajinářské fotografie 15. dubna a ve středu 4. května se konala vernisáž I. výstavy jiného společenství amatérských fotografů, tentokráte registrovaného v našem městě Horní Bříza pod názvem HB Photo Club. 

Velká písmena HB v sobě skrývají začáteční písmena jména naší obce. Klub byl jako občanské sdružení České republiky zaregistrován dne 10. března 2011 na svátek Viktorie, která se tak stává tichou patronkou klubu. Klub má k dnešnímu dni pět řádných členů, z toho dva místní amatéry, dvě ostřílené fotografky – jedna bytem v Plzni a druhá v Tymákově, jednoho fotografa - horolezce žijícího v Plzni, ale se stopami na evropských, ale například i na jihoamerických velehorách. Od samého vzniku nový klub doprovází jeden z jeho příznivců – pracovitý amatérský fotograf z Plzně.

Výše naznačená šestice se jmenovitě představila na „portfoliu“ k I. společné výstavě, která se od 4. do 31. května koná v I. patře Masarykovy základní školy. Vlastní fotografie jsou představeny na 16 velkých KLIP rámech a tématem by fotografie měly žákům školy navozovat letní čas blížících se velkých školních prázdnin.

Klub zcela záměrně drží u vystavovaných fotografií silný sociální podtext. Důsledně byly z výběru vyloučeny záběry drahých zahraničních dovolených, protože klubový kolektiv si uvědomuje, že ne každému z žáků, pro které je výstava prioritně určena, bude nákladná zahraniční dovolená umožněna. Jak lze z portfolia vyčíst členové se rekrutují z ročníků již dříve narozených a za jejich žákovských let si musili prázdniny užít v partě svých vrstevníků, v přírodě v okolí svého bydliště, maximálně v okolí bydliště dědy či strýčka, který je na prázdniny pozval.  S fantazií odpovídající školnímu věku to byly vždy ty nejkrásnější prázdniny a „výpravy“ podniknuté s partou kamarádů zůstaly dodnes v paměti. Právě takovouto školní předprázdninovou fantazii mají navodit i vystavované fotografie.

Na rozdíl od předchozí výstavy foto-skupiny Fotři z Plas, mohl HB Photo Club tentokráte využít i výstavní plochu tak zvaně „za zdí“, ale velmi příjemně se zobrazující pro návštěvníka, již z posledních schodů, kterými do patra přistupuje. Tuto plochu využila členka klubu Zdeňka Štěpánová pro zveřejnění svých unikátních velkoformátových fotografií z jejího oblíbeného makrosvěta flory a fauny. Na tomto místě si dovolím tvrdit, že za takovou fotografií by musel našinec vážit cestu světa kraj – a o letošním květnu ji má zde, jak na stříbrném podnosu – čili jak toto české slovo říká doslova pod svým nosem! Pouze do konce května vstoupit do školy a vystoupat do I. patra.

HBPC

K vlastní vernisáži

Vernisáž se konala ve středu 4. května od 18.00 za přítomnosti více jak čtyřiceti návštěvníků.  Hojná byla účast Plzeňáků, kteří tak objevují opět Horní Břízu, celá sestava ze spřátelených Plas, nepřehlédnutelná byla i účast  místní radnice a doufáme, že ani jedna skupinka nelitovala.

Strop výstavní prostory byl symbolicky ozdoben deštníkem Betula Viridis na znamení, že i tato akce je zastřešována tímto občanským sdružením, které otevírá školní dveře veřejnosti bez rozdílu věku.

Úvod opět patřil hudebnímu triu studentů, tentokráte v kostýmech „šašků počmáraných“, kteří si získali od počátku přítomné auditorium, každou další skladbou nadšení posluchačstva stoupalo. 

Hudbu vystřídalo úvodní slovo ředitele Masarykovy základní školy pana Mgr. Ladislava Čásy, který pohovořil i z pozice prvního funkcionáře Betula Viridis.

Z obsáhlého, výborně sestaveného a gradovaného projevu posluchač vytušil, že řečník si pečlivě výstavu fotografií předem prohlédl, zkušeně vycítil prázdninový až Foglarovsky prázdninový duch výstavy, čímž udělal velkou radost jak vystavujícím amatérským fotografům, tak i přítomným posluchačům bez rozdílu věku. Mluvené slovo tak jako předchozí hudební produkce utvořily dva umělecky ucelené poločasy, kde jakékoli prodlužování by vyznělo již nadbytečně, tudíž uzrál ten pravý čas návštěvníky bez dalších slov vpustit do výstavních prostor.

Z produkce hudebníků, úvodního slova i z pohybu návštěvníků po výstavě máme díky spřátelenému fotoklubu Fotři několik pohotových fotografií, které tento článek doplňují.

HB Photo Club vypsal pro dospělé i žáky tipovací soutěž. V místě výstavy volí na lístečku jimi vybranou fotografii, označenou číslem (od 1 do 52). Tři dětmi nejžádanější fotografie budou losovány a tři vylosovaní obdrží fotku s věnováním do své třídy, kde bude vyvěšena. Obdobně u dospělých, zde se jedná o jednu fotografii, nikoli do třídy, ale do vlastnictví. Losování proběhne o přestávce některý den po ukončení výstavy a po sečtení hlasovacích lístků.

HB Photo Club se chce na těchto stránkách se čtenářem podělit o kladné zjištění, že vernisáž nenavštívili pouze dříve narození zájemci o „obrázky“. Velice mile překvapila účast mladších ročníků.

T.