Horní Bříza - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

2019

Město Horní Bříza a jeho orgány jako povinný subjekt podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů poskytlo žadatelům informace, které jsou níže zveřejněny v souladu s tímto ustanovením.

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti firmy adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 31. 1. 2019.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/196-2/2019 a vyhotovena k 11. 2. 2019.

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/196-2/2019

                                                                                                                                                                       Počet listů: 2

E-mail:

 

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vážená paní,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem  Horní Bříza dne 31. 1. 2019.

 

Seznam stavebních projektů plánovaných městem Horní Bříza na rok 2019

 

  1. Stavební akce

Název projektu: „III/180 4 Horní Bříza, Tovární ulice“

Stručný popis projektu: rekonstrukce Tovární ulice

Projektová kancelář: BOULA IPK s.r.o.

Rozpočet projektu: 20 524 542,99 Kč bez DPH

Plánovaný termín započetí projektu: již rozpracováno

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: již proběhlo (ALPINE Bau CZ a.s., a                                                                                                                                                      SILNICE TOPOLANY a.s.)

 

  2.   Stavební akce

Název projektu: Metropolitní síť I. etapa

Stručný popis projektu: metropolitní síť města

Rozpočet projektu: 990 000 Kč včetně DPH

Plánovaný termín započetí projektu: již rozpracováno

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: již proběhlo (4networks)

 

   3.  Stavební akce

Název projektu: kanalizace v ulici Pod Horami

Stručný popis projektu: vybudování domácích čističek odpadních vod v ulici Pod Horami v Horní Bříze

Rozpočet projektu: 3 000 000 Kč

Plánovaný termín započetí projektu: pokračování z roku 2018

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: již proběhlo (Boris Suchý)

 

S pozdravem.

 

V Horní Bříze dne 11. 2. 2019

 

David Kapr

starosta města