Horní Bříza - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

2018

Město Horní Bříza a jeho orgány jako povinný subjekt podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů poskytlo žadatelům informace, které jsou níže zveřejněny v souladu s tímto ustanovením.

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti firmy adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 11. 1. 2018.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/123-2/2018 a vyhotovena k 25. 1. 2018.

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/123-2/2018

                                                                                                                                  Počet listů: 2

 

 

Fa:

E-mail:

 

 

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vážená paní,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 11. 1. 2018.

 

Seznam stavebních projektů plánovaných městem Horní Bříza na rok 2018

 

1. Stavební akce

Název projektu: rekonstrukce rozvodů tepla CZT – 2. etapa

Stručný popis projektu: výměna stávajícího potrubí CZT v sídlišti Horní Bříza – 2. etapa

Rozpočet projektu: 7 000 000 Kč

Plánovaný termín započetí projektu: 06/2018

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 1. čtvrtletí 2018

 

 

2. Stavební akce

Název projektu: ulice Tovární – komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, kanalizace

Stručný popis projektu: rekonstrukce komunikace, vybudování chodníků, rekonstrukce osvětlení, rekonstrukce kanalizace. Společná investiční akce s Plzeňským krajem – hrazeno z rozpočtu kraje a města

Rozpočet projektu: 70 367 000 Kč

Plánovaný termín započetí projektu: 2. čtvrtletí 2018

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: výběrové řízení vypisuje Plzeňský kraj – 02/2018

 

 

3. Stavební akce

Název projektu: vybudování chodníku v ulici Pod Horami

Stručný popis projektu: vybudování jednostranného chodníku v délce 600 m v ulici Pod Horami v Horní Bříze

Rozpočet projektu: 6 500 000 Kč

Plánovaný termín započetí projektu: 3. čtvrtletí 2018

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 07 - 08/2018

 

S pozdravem.

V Horní Bříze dne 25. 1. 2018

 

Ing. Vojtěch Šedivec

starosta města

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti pana adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 13. 4. 2018.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/658-2/2018 a vyhotovena k 23. 4. 2018.

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/658-2/2018

                                                                                                                                                                    Počet listů: 1

pan

E-mail:

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vážený pane,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace spočívající o sdělení následujících informací.

V žádosti:

Otázka č. 1:

Kdo vydal příkaz k pokácení dvou vzrostlých stromů v parku před Klubem dne 12. 4., přestože doba vegetačního klidu skončila 31. 3.?

Odpověď:

Bylo uskutečněno kácení celkem 3 ks stromů rostoucích na pozemku parc. č. 2009. Kácení bylo povoleno na základě žádosti Města Horní Bříza o povolení kácení rozhodnutím, které vydal Městský úřad Horní Bříza a to z důvodu, že stromy jsou v kolizi s plánovanou stavbou rekonstrukce Tovární ulice – „III/1804 Horní Bříza – Tovární ulice“. V místě růstu stromů bude nově vybudována autobusová zastávka a chodník, která byla povolena pravomocným stavebním povolením č.j.: OD-Fro/10416/2015-R ze dne 1. 4. 2016 vydaným Městským úřadem Nýřany, a z důvodu toho, že v měsíci květnu 2018 bude stavba zahájena.

Kácení bylo provedeno po době vegetačního klidu z důvodu, že Město Horní Bříza čekalo na podpis smlouvy o dílo a předání staveniště.

Otázka č. 2:

Za posledních 10 let byly v městě pokáceny řadově stovky vzrostlých stromů. Jak byly vyúčtovány prostorové metry takto získaného dřeva?

Odpověď:

Dřevo je prodáváno zájemcům na základě radou města schváleného ceníku.

S pozdravem.

V Horní Bříze dne 23. 4. 2018

Ing. Vojtěch Šedivec

starosta města

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti pana adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 13. 7. 2018.

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/1090-2/2018 a vyhotovena k 24. 7. 2018.

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

Č.j.: MěÚ/1090-2/2018

                                                                                                                                                                      Počet listů: 1

pan

E-mail:

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Vážený pane,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace:

Před časem zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2 za r. 2017, které obsahovalo položku revitalizace parků-projekt za 150 000 Kč.
Ve svém vyjádření k návrhu xxx ze dne 26. 5. 2018 uvádí paní xxx mimo jiné, že "zadání, zpracování i schválení projektu bylo provedeno standardně".

Žádám o sdělení v jakém termínu a v jaké konečné výši bylo zpracování projektu městem uhrazeno.
 
Odpověď:

            Z rozpočtového opatření č. 2 za rok 2017 byla z částky 150 000 Kč uhrazena dne

21. 12. 2017 částka 78 650 Kč na základě vydané faktury S/135/17; dodavateli:

ARBO – zahradnictví s.r.o., Všeruby 15, 330 16 Všeruby, IČO: 25248553;  na akce: Revitalizace zeleně sídliště U Vrbky a Revitalizace zeleně parku U Klubu. Zbývající částka z rozpočtu nebyla čerpána.

S pozdravem.

V Horní Bříze dne 24. 7. 2018

Ing. Vojtěch Šedivec

starosta města