Horní Bříza - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

                                                                                             2016

Město Horní Bříza a jeho orgány jako povinný subjekt podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů poskytlo žadatelům informace, které jsou níže zveřejněny v souladu s tímto ustanovením.

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti občana města Horní Bříza adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 6. 1. 2016.

 

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/27/2016 a vyhotovena k 8. 1. 2016.

 

 

Tř. 1 Máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/27-1/2016

                                                                                                                                                                       Počet listů: 1

 

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vážený pane,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 6. 1. 2016.

V žádosti bodu 1. Informaci. Kompletní informaci o vzdělání Pracovníka IT

p. XXX s uvedením čísla a názvu vystudovaného oboru?

 

Odpověď: pan XXX v současné době zařazen v MěÚ Horní Bříza na pracovním místě pracovníka IT, má vystudovaný obor vzdělání (kód a název): 18-20-M/01 Informační technologie na Středním odborném učilišti elektrotechnickém v Plzni, Vejprnická 56.

Tato skutečnost je doložena vysvědčením o maturitní zkoušce.

Profilové části z předmětů: Počítačové sítě, Programování a vývoj aplikací a Odborná praxe.

 

S pozdravem.

 

V Horní Bříze dne 8. 1. 2016

 

Ing. Vojtěch Šedivec

starosta města

 

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti Fy z Prahy adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 5. 2. 2016.

 

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/230/2016 a

vyhotovena k 10. 2. 2016.

 

Městský úřad Horní Bříza

Tř. 1 Máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/230-1/2016

                                                                                                                                                                                   Počet listů: 3

 

Fa

 

Datová schránka ID:

 

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vážení,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 5. 2. 2016.

 

Seznam stavebních projektů plánovaných městem Horní Bříza na rok 2016

 1. Stavební akce

Název projektu:          Revitalizace komunikace ulice U Kapličky – stará ves, Horní Bříza

Stručný popis projektu:

Asfaltový povrch na komunikaci v lokalitě Stará ves Horní Bříza

Rozpočet projektu v mil. Kč: 2,02 mil. Kč

Plánovaný termín započetí projektu: 03/2016

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: již proběhlo

 

2. Stavební akce

Název projektu:          Rekonstrukce elektrorozvodů v budově č. p. 497 v Horní Bříze

Stručný popis projektu:

Rekonstrukce elektrorozvodů v budově č. p. 497 v Horní Bříze. Budova hasičské zbrojnice a mateřské školy – 1.NP – hasičská zbrojnice, 2.NP – MŠ.

Rozpočet projektu: 500 000 Kč

Plánovaný termín započetí projektu: 06 – 08/2016

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 03/2016

 

3. Zpracování projektové dokumentace DUR a DSP

Název projektu:          Jednostupňová projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení na rekonstrukci objektu č. p. 634 v Horní Bříze

Stručný popis projektu: Rekonstrukce objektu č. p. 634 – zateplení objektu, změna dispozice 2. NP za účelem zřízení Městské knihovny Horní Bříza, vybudování schodišťového traktu s výtahem.

Rozpočet projektu: 355 740 Kč

Plánovaný termín započetí projektu: 02/2016

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: již proběhlo

 

 

4. Zpracování projektové dokumentace DUR a DSP

Název projektu:          Vybudování vyhlídkové plošiny na anténním stožáru

Stručný popis projektu:

Vybudování vyhlídkové plošiny na stávajícím anténním stožáru Horní Bříza

 

Rozpočet projektu: 100 000 Kč

Plánovaný termín započetí projektu: 03/2016

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 03/2016

 

5. Zpracování projektové dokumentace DUR

Název projektu:          Parkoviště Lipová ul.

Stručný popis projektu:

Rozšíření parkovací plochy v ul. Lipová v Horní Bříze

Rozpočet projektu: 200 000 Kč

Plánovaný termín započetí projektu: 04/2015

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: již proběhlo

 

 

6. Zpracování projektové dokumentace DUR a DSP

Název projektu: Vybudování kanalizační čerpací stanice    

Stručný popis projektu:

Vybudování nové kanalizační čerpací stanice jako náhrady za stávající dosluhující ČS včetně sounáležitých objektů tj. elektropřípojka, vodovodní přípojka, zpevněné plochy, terénní úpravy, oplocení

Rozpočet projektu: 300 000 Kč

Plánovaný termín započetí projektu: 03/2016

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: již proběhlo

 

S pozdravem.

 

V Horní Bříze dne 10. 2. 2016

 

Ing. Vojtěch Šedivec

starosta města

 

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti Fy z Liberce adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 24. 2. 2016.

 

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/391-1/2016 a

vyhotovena k 7. 3. 2016.

 

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1 Máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/391-1/2016

                                                                                                                                                                                    Počet listů: 2

 

e-mail:

 

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vážení,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 24. 2. 2016. Žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2016. Resp. seznamu investičních / stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánuje město uskutečnit v letech 2016 – 2018. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

 

 

Seznam investičních plánů města Horní Bříza, které plánuje uskutečnit v letech

2016 - 2018

 

  1. Stavební akce

Název projektu:          Rekonstrukce elektrorozvodů v budově čp. 497 v Horní Bříze

Stručný popis projektu: Rekonstrukce elektrorozvodů v budově čp. 497 v Horní Bříze.  Budova hasičské zbrojnice a mateřské školy – 1.NP – hasičská zbrojnice, 2. NP – MŠ.

Rozpočet projektu v Kč: 500 000 Kč

Plánovaný termín započetí projektu: 06 - 08/2016

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: 03/2016

 

    2. Stavební akce

Název projektu:          Ulice Tovární – chodníky + veřejné osvětlení

(akce zatím výhledová)

Stručný popis projektu: Položení chodníku, vybudování veřejného osvětlení.

Rozpočet projektu:

Plánovaný termín započetí projektu:

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele:

 

S pozdravem.

V Horní Bříze dne 7. 3. 2016

 

Ing. Vojtěch Šedivec

starosta města

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti Sdružení Společnosti z Prahy adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 14. 7. 2016.

 

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/1167/2016 a

vyhotovena k 21. 7. 2016.

 

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1 Máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/1167-1/2016

                                                                                                                                                                                    Počet listů: 2

 

e-mail:

 

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vážený pane inženýre,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 14. 7. 2016.

 

V žádosti bodu 1. Informaci. Došlo ve Vaší obci (městě) k narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozem loterií a jiných podobných her povolených podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, doložitelných protokoly policie za období let 2010 až 2015?

 

Odpověď:

Městská policie Horní Bříza za období červenec 2013 až červenec 2016 neeviduje žádné narušování veřejného pořádku v souvislosti se zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policií, ve znění pozdějších předpisů, je městská policie oprávněná evidovat úřední záležitosti po dobu max. 3 let, proto vám skutečnosti do období července 2013 již sdělit nemůžeme.

 

 

Zastupitelstvo města na zasedání dne 11. 12. 2013 přijalo usnesením č. 63/2013 Obecně závaznou vyhlášku (dále jen OZV) číslo 2/2013, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Horní Bříza.

OZV nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2014.

 

S pozdravem.

 

V Horní Bříze dne 21. 7. 2016

 

Ing. Vojtěch Šedivec

starosta města

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci podané žádosti občana města Prahy adresované Městskému úřadu Horní Bříza k rukám starosty dne 7. 11. 2016.

 

Žádost byla zaevidována MěÚ Horní Bříza pod čj.: MěÚ/1889-1/2016 a

vyhotovena k 16. 11. 2016.

 

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. máje 300

330 12 Horní Bříza

Starosta

 

Č.j.: MěÚ/1889-1/2016

                                                                                                                      Počet listů: 1

                                                                                                                      Počet příloh: 1/2

 

pan XXX

Datová schránka ID: XXX

 

Věc:

Odpověď ve věci Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Vážený pane,

v uvedené věci Vám odpovídám na Vámi zaslanou žádost o poskytnutí informace přijatou Městským úřadem Horní Bříza dne 7. 11. 2016:

1. Seznam všech aktivních bankovních účtů, kde je územně samosprávný celek majitel

    účtů:

   - číslo účtu: 2629371/0100 vedený u Komerční banky

   - číslo účtu: 7986810297/0100 vedený u Komerční banky

   - číslo účtu: 725657309/0800 vedený u České spořitelny

   - číslo účtu: 94-9812371/0100 vedený u České národní banky

 

2. Darovací smlouvu (naskenovanou) uzavřenou dle zákona č. 89/2012 Sb., kde je územně

    samosprávný celek dárce, jedná se mi o smlouvu, která byla uzavřena jako poslední:

    - Darovací smlouva o poskytnutí finančního daru ze dne 27. 10. 2015 (její naskenování je

      přiloženo ke spisu)

 

S pozdravem.

V Horní Bříze dne 16. 11. 2016

Ing. Vojtěch Šedivec

starosta města