Sociální služby

Sociální služby

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Vítejte na stránkách odboru pečovatelské služby

Dům s pečovatelskou službou 

Název poskytovatele: Městský úřad Horní Bříza, odbor pečovatelské služby

Adresa: U Vrbky 637, 330 12 Horní Bříza (vchod C)

Telefonní kontakt:

Vedoucí PS Eva Šimlová - 603 821 888

Pečovatelky PS - 720 983 422

E-mail: pecovatelky@hornibriza.cz

Webové stránky: www.hornibriza.eu

Forma poskytování: terénní

Druh služby: pečovatelské služby

IČ: 00257770

 

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba v Horní Bříze je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb.,
v platném znění, na základě Smlouvy o poskytnutí sociální služby uzavřené mezi žadatelem a pečovatelskou službou a dle platného sazebníku.

 

Poslání pečovatelské služby

 

Základní zásady při poskytování služby

 

Okruh osob, kterým je služba určena

  1. Cílová skupina - komu služby poskytujeme

Občanům Města Horní Bříza, kteří jsou seniory nebo osobami, kteří jsou zdravotně postižení, chronicky nemocní a jejich každodenní schopnost osobní péče či péče o domácnost jsou v důsledku zdravotního stavu nebo vysokého věku omezeny. Dále pak rodiny s dítětem/dětmi (služba je poskytována rodinám s dětmi, kde
se narodily současně tři nebo více dětí, a to do čtyř let věku těchto dětí).

Těmto občanům je terénní pečovatelská služba určena.

  1. Negativní skupina - komu služby neposkytujeme

 

Místní a časová dostupnost pečovatelské služby

Terénní služby jsou poskytovány v domácnostech uživatelů v městě Horní Bříza. Pracovní doba pro terénní formu je v pracovní dny, v době PO + ST od 7:30 do 17:00 hodin, ÚT + ČT od 6:30 do 14:30 a v PÁ od 6:30 do 14:00,
dle potřeb uživatele a dle předchozí domluvy s pracovníkem služby. Doba poskytování sociální služby se aktuálně přizpůsobuje individuálním potřebám uživatelů.

 

Kapacita služby

 

Žádost o poskytnutí služby

Veškeré pečovatelské služby jsou poskytovány podle potřeb klientů a možností pečovatelské služby
na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí sociální služby a dle platného úhradníku. K sepsání této smlouvy
je nutné vyplnit Žádost o poskytnutí pečovatelské služby, kde si uživatel určí rozsah prováděné služby. Žádost o poskytnutí PS je možné si vyzvednout a vyplnit osobně v kanceláři PS U Vrbky 637, Horní Bříza 330 12
(vchod C), případně si ho stáhnout ze stránkách města Horní Břízy. Pokud zdravotní stav žadatele nedovolí vyřídit si žádost v kanceláři PS, navštíví ho sociální pracovnice PS s vedoucí pečovatelské služby osobně. Na základě podané žádosti je sepsána Smlouva o poskytnutí sociální služby mezi sociálními službami a uživatelem.
Tuto smlouvu lze kdykoliv dodatkem rozšířit. Pokud žadatel nesplňuje podmínky pro poskytování pečovatelské služby, je jeho žádost odmítnuta. Úhrady za službu se řídí vyhláškou č. 505/2006 Sb., § 6, dále rozsahem poskytnutých služeb a platným úhradníkem pečovatelské služby. Službu lze ukončit výpovědí ze strany uživatele služby, výpovědí ze strany poskytovatele nebo dohodou obou stran.

 

Bezplatné poskytování pečovatelské služby

 

 

Pracovní doba:

Pondělí                  7:30 - 11:30         12:00 - 17:00

Úterý                      6:30 - 11:30         12:00 - 14:30

Středa                    7:30 - 11:30         12:00 - 17:00

Čtvrtek                   6:30 - 11:30         12:00 - 14:30

Pátek                      6:30 - 11:30         12:00 - 14:00

 

Další informace naleznete:

 

 


.

               
               
               
               
               

 

 

 

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK