Nastavení velikosti písma
+

Základní informace a kontakty

1. Mateřská škola Horní Bříza – ves
 

Oficiální název: 1. Mateřská škola Horní Bříza - ves, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Ředitelka školy: Jarmila Vodičková
Vedoucí školní jídelny: Věra Kepková
O děti se starají paní učitelky: Květuše Parlásková
  Lenka Rychetská
  Jitka Čepcová
  Mgr. Zdeňka Polívková
  Marcela Soprová
  Jana Juhová
  Bc. Kateřina Křížová
Zřizovatel: Město Horní Bříza, Třída 1. máje 300, 330 12 Horní Bříza
E-mail:  1.MShornibrizaves@seznam.cz
webové stránky: www.ms1hornibriza.estranky.cz

 

 

Hlavní budova

Adresa: Třída 1. máje 56, 330 12 Horní Bříza

Mobil: 602 641 650

Mobil ředitelka: 723 608 411

Provozní doba: pondělí – pátek  6:00 – 16:00 hodin

 

Odloučené pracoviště (nad požární zbrojnicí)

Adresa: Třída 1. máje, 330 12 Horní Bříza

Mobil: 737 580 024

Provozní doba: pondělí – pátek  6:15 – 15:45 hodin

 

Mateřská škola je čtyřtřídní:

  • 1. třída – děti 3-5 leté
  • 2. třída - smíšená- děti 4-6 leté
  • 3. třída - speciální -logopedická
  • 4. třída - smíšená – děti 3-6 leté

 

Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu:

ZEMĚ JE NÁŠ DOMOV

 Vychází z podmínek školy, je koncipován tak, aby rozvíjel děti ve všech oblastech života. Dává možnost získávat potřebné dovednosti a užitečné poznatky především hravou, radostnou formou. Ve školce mohou též děti navštěvovat kroužek „Malých flétnistů“, kroužek „Keltské jógy“, pohybový kroužek a kroužek anglického jazyka. Navštěvujeme solnou jeskyni, plavecký kurz a kurz bruslení.

ŠVP je zaměřen na rozvoj pobytových aktivit, součástí je ekologický projekt - „Příroda pro nás, my pro přírodu“. Je sestaven na základě střídání čtvero ročních období. Vedeme děti k vnímání krás přírody, která děti obklopuje, aby věděly proč je pro nás tak důležitá a proč je třeba ji dnes v přetechnizovaném světě chránit. Přírodu se snažíme s dětmi poznávat všemi smysly. Seznamujeme se s přírodními jevy, úkazy. Předměty, které nám příroda nabízí, využíváme k estetickým účelům (malování, sestavování, sestrojování).  Na oplátku přírodu také dokážeme chránit - třídíme odpad, zapojujeme se do akce Den Země, staráme se o zvířátka, pomáháme vyrůst novým rostlinkám. Ekologické činnosti jsou zařazeny do měsíčních a týdenních třídních plánů, dle aktuální situace s využitím aktivit dětí – vycházky přírodou, zavírání i otvírání školní zahrady, sezónní hry (Drakiáda, bobování, sáňkování, stavby ze sněhu), krmení zvířátek, besedy o zvířátkách s panem Makoněm ze Záchranné stanice ohrožených zvířat, s panem Vobrubou ze ZOO, předplavecká výchova, besedy o bezpečnosti s policisty, hasiči.

Pozornost věnujeme výslovnosti dětí – v MŠ je speciální logopedická třída pro děti s vadami řeči, ve které s dětmi pracují učitelky se speciálním vzděláním a úzce každé pondělí spolupracují s paní logopedkou. V ostatních třídách se dětem a jejich nápravě výslovnosti pravidelně věnují učitelky, které mají kurz pro nápravu výslovnosti a též pracují pod vedením paní logopedky.

Vyvrcholením letošního školního roku, který je motivovaný „Pejskem Barykem a jeho kamarády“ bude týdenní pobyt v přírodě v Orlovicích.

S prezentací naší školky se můžete seznámit také na vývěsce před radnicí města, na nástěnce v Městské knihovně, v Hornobřízském zpravodaji, nebo prostřednictvím Dnů otevřených dveří.