Horní Bříza - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Komunální odpad

Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2022

Dne 21. září 2021 byla na zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza vydána OZV č. 2/2021  o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Sazba poplatku:

Pro kalendářní rok 2022 byla schválena sazba poplatku 700 Kč na osobu za rok.

Splatnost poplatku:

  • Jednorázovou platbou od 3.1.2022 nejpozději do 31. března 2022. Hotově od 17.1.2022
Poplatek je možné platit:
  1. bezhotovostním převodem na účet MěÚ Horní Bříza vedeného u KB Plzeň, č. účtu 2629371/0100.

Variabilní symbol se skládá

  • u bytových domů z čísla popisného+čísla bytu+22 (vzor: čp. 354, byt 13: 3541322)
  • u rodinných domků z čísla popisného+22 (vzor: dům čp. 354: 35422)
  • u chat z čísla evidenčního+55+22(vzor: chata č. ev. 11: 115522)
  • Do účelu platby uveďte jména osob, za které  poplatek platíte.
  1. složenkou na poště - VS a účel platby jako u bezhotovostního převodu.
  2. hotově správci poplatku, tj. na Městském úřadě Horní Bříza, finanční odbor  v pondělí a ve středu od  8:00 do 11:00 a od 12:00 do 17:00 hod.