Uzavření manželství

Uzavření manželství

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Uzavření manželství

Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu či mimo úředně určenou místnost 1 000 Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2 000 Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR 3 000 Kč
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti uzavřít manželství v cizině

   500 Kč

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK