Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Regenerace hřbitova

 

baner


Popis projektu

Projekt řeší další etapu regenerace hřbitovního areálu a to ve dvou základních objektech. Stavební část bude zahrnovat obnovu mlatových cest včetně obrubníků; vegetační část pak zahrnuje kompletní revitalizace zeleně – stromů, keřů a trávníků. V přípravné fázi dojde k vykácení 12 ks prosychajících thují, které rozrušují přilehlé náhrobky, dále bude odstraněno 15 ks soliterních keřů, 31 m2 keřových porostů a 4 ks pařezů. Na ponechaných živých plotech bude proveden zpětný řez.

Nová výsadba pak zahrnuje 5 ks stromů, cca 1700 sazenic keřů ve 12 rozličných druzích a cca 370 sazenic trvalek a vřesovištních keřů v 7 druzích. Návrh vychází z již použitého systému živých plotů, které v zadní části oddělují hrobová místa a tvoří bariéru podél stávajícího plotu. V přední části bude hřbitovní zeď doplněna liniovou výsadbou břečťanu a mahonu. Do míst, kde je mezi hrobovými místy větší prostor, je navržena výsadba stromů. Jedná se ale o kultivary menšího vzrůstu s menším kořenovým systémem. Podél hlavní cesty jsou jednotlivá oddělení hrobů lemována půdopokryvnou výsadbou polštářovitých dřevin. Záhony u pomníku v zadní části hřbitova budou upraveny kobercovou výsadbou trvalek v kombinaci s nízkými keři. V prostoru celého hřbitova je navržena kompletní regenerace trávníků. 

 
Stav projektu

Realizace proběhla od března 2011 do června 2011, v současnosti se provádějí poslední dokončovací práce.

 


Stávající stav

stávající stav

legenda stávající stav

Příprava území

Příprava území

tab1

tab2

Navrhovaný stav

nový stav

legenda návrh

Nová výsadba - přehled rostlin

tab3


Situační výkresy ve větším rozližení

Fotogalerie po provedené revitalizaci

foto1

foto 2

foto 3