Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Revitalizace zeleně - park Třída 1. máje

Typ: ostatní
.

Vážení spoluobčané,

 

Zastupitelé města schválili usnesením č. 39/2017 zpracování projektů pro revitalizaci (obnovu, znovuoživení) zeleně v těchto lokalitách - park Třída 1. máje, park U Klubu, obytný soubor  - sídliště Továrna, obytný soubor – sídliště Ves.

Podkladem pro vypracování projektů je i „inventura“ dřevin v našem městě včetně posouzení jejich zdravotního stavu, vitality a sadovnické hodnoty, tzv. dendrologické posouzení.

V současné době je zpracován projekt pro obytný soubor  - sídliště Továrna a pro park Třída 1. máje (prostor před budovou Masarykovy základní školy, budovou České pošty a budovou městského úřadu).

Projekt pro obytný soubor  - sídliště Továrna  byl zástupci obyvatel ze sídliště Továrna odsouhlasen.

Nad projektem park Třída 1. máje, hlavně s vazbou na odstranění dřevin, vznikla větší diskuse. Z tohoto důvodu je návrh záměru představen veřejnosti pomocí vizualizace projektu, která je přílohou tohoto textu. Návrh záměru bude též zveřejněn ve zpravodaji.

V současnosti se jedná o centrální parkovou plochu, která je nahodile neodborně osázená mnoha druhy stromů. Chybí kompozice prostoru, přehlednost a atraktivita. Prostranství vyžaduje celkovou regeneraci.

V rámci obnovy parku budou pokáceny nevhodné dřeviny (dřeviny průměrné, podprůměrné sadovnické hodnoty). U dřevin, které budou zachovány, bude proveden zdravotní nebo výchovný řez. 

Pro využívání parku k odpočinku je navržena středová pěšina s mlatovým (prašným) povrchem. Na ní jsou umístěna dvě odpočívadla. Hlavní přístupová cesta k budově městského úřadu je doplněna novou výsadbou půdopokryvných růží a lavicemi s neobvyklým esovitým tvarem. Přístup k základní škole je oživen trvalkovým záhonem. Po realizaci zpevněných ploch a osazení mobiliáře bude následovat výsadba stromů, keřů, založení trvalkových záhonů, na rekultivovaných místech provedeno založení nových trávníků. Stávající trávník bude celoplošně regenerován.

S ohledem na ochranu přírody a krajiny bude ekologická újma vzniklá pokácením dřevin, které byly vysázeny nahodile, neodborně, a které mají podprůměrnou nebo průměrnou sadovnickou hodnotu, kompenzována výsadbou nových dřevin – stromů a keřů.

Obnovou parku se zvýší atraktivita centrálního prostoru a vznikne prostor, který bude využíván k relaxaci.

K realizaci těchto záměrů bude město chtít využít finančního příspěvku v rámci dotací, které poskytuje pro tyto realizace Státní fond životního prostředí. Termín pro podání žádostí pro získání dotace se předpokládá ke konci letošního roku případně v začátku roku následujícího.

 


Vytvořeno: 2. 3. 2018
Poslední aktualizace: 7. 3. 2018 12:01
Autor: