Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Práce na Tovární ulici v Horní Bříze

Typ: ostatní
.

Aktualizace k 17.6.2019

Vzhledem k důležitosti celé akce a nejasností u široké veřejnosti zařazujeme do programu zasedání Zastupitelstva města Horní Bříze bod "Informace o průběhu rekonstrukce Tovární ulice"

Zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza se uskuteční ve středu 26.6.2019 od 18:00 v jídelně Masarykovy základní školy Horní Bříza.

 

Aktualizace k 12.6.2019

V průběhu celého měsíce května panovala ze strany vedení města Horní Bříza a jeho občanů značná nespokojenost s vykonávanými pracemi na Tovární ulici. Na konci měsíce května a v prvním červnovém týdnu došlo ke značnému zlepšení. Překopy jsou průběžně dosypávané, průběžně se kontroluje stav semaforů, aby nedocházelo k dopravním kolapsům a práce nabraly značných obrátek, dokonce je komunikace průběžně kropena, aby nedocházelo k nadměrné prašnosti.

Práce na komunikaci jsou však často vykonávané i do 21:45, kdy se blíží doba nočního klidu. Vážíme si pochopení občanů, kteří jsou nuceni tuto dobu přetrpět.

Dne 10.6.2019 proběhl kontrolní den za účasti investorů (kraj a město), zhotovitele i dalších zástupců zainteresovaných institucí. Zhotovitel plánuje ukončení prací na rozpracované části (pravá část od státní silnice k závorám) nejpozději do konce června 2019. Zároveň zhotovitel jedná o prodloužení termínu dokončení celé stavby (nejpozději konec roku 2019), problematiku musí vyřešit hlavně se zadavatelem této zakázky, Plzeňským krajem.

 

Aktualizace k 2.5.2019

Dne 29.4.2019 proběhl kontrolní den, kde byli investoři zhotovitelem informováni o spuštění kyvadlové dopravy od 29.4., nejpozději od 30.4.2019. Zároveň zhotovitel oznámil, že vstoupí do jednání s Plzeňským krajem na téma ukončení stavby (prodloužení termínu do konce roku 2019).

Dne 30.4.2019 město Horní Bříza upozornilo zhotovitele na opětovně špatnou průjezdnost ve směru od přejezdu k benzínové pumpě, ale i na druhé straně. K nápravě došlo druhý den.

 

Aktualizace k 24.4.2019

Výše uvedeného dne proběhla koordinační schůzka za účelem upřesnění nejasností ve vedení veřejného osvětlení, metropolitní sítě a vodovodu. Ze strany zhotovitele bylo oznámeno, že od 29.4.2019 nebude nic bránit tomu, aby bylo pokračováno na realizaci tělese vozovky a to v úseku od křižovatky se silnicí I/27 k železničnímu přejezdu.

 

Aktualizace k 23.4.2019

V uvedeném termínu došlo ze strany zhotovitele k dosypání překopů pro lepší průjezdnost vozidel. Zároveň začali řidiči po stavbě jezdit rychleji, proto upozorňujeme na omezení rychlosti 30 km/h. Může dojít k měření rychlosti v daném úseku.

 

Aktualizace k 18.4.2019

Investoři (Plzeňský kraj a město Horní Bříza) předali zhotoviteli stavby opakované stížnosti občanů z důvodu nečinnosti, prašnosti a nesjízdnosti na stavbě. Zároveň bylo připomenuto, že po zimní přestávce mělo být pokračováno od 1.4.2019. Zhotovitel reagoval s tím, že na stavbě není nečinnost a odpověděl v duchu níže uvedené aktualizace ze dne 15.4.2019. Zároveň byla svolána koordinační schůzka na 24.4.2019 z důvodu nesouladu na veřejném osvětlení a parkovišti bránící plynulé výstavbě. Další kontrolní den se uskuteční 29.4.2019.

 

Aktualizace k 15.4.2019

Dne 15.4.2019 proběhl kontrolní den, kdy zhotovitel (Silnice Topolany) oznámil investorům (Plzeňský kraj a město Horní Bříza), že z důvodu bezpečnosti, proveditelnosti a rychlosti výstavby navrhli nové DIO, které bylo nutné projednat a nechat schválit na patřičných úřadech. Na základě této skutečnosti není možné zahájit práce na komunikacích dříve než 23.4.2019. Před zahájením však probíhají práce na veřejném osvětlení, úpravy na vybudovaném parkovišti a vyklízení mezideponie.

Investor vznesl požadavek v podobě opravy překopů - pro lepší průjezdnost. Dalším požavkem bylo průběžné kropení pro zamezení prašnosti.

Zhotovitel předložil harmonogram prací, který je však v nesouladu s oficiální termínem dokončení stavby a zároveň nedochází k jeho dodržení.

 

Aktualizace k 8.4.2019

Během zimní přestávky došlo na Tovární ulici v Horní Bříze k realizaci plynové přípojky, trasování veřejného osvětlení u rehabilitace a k postupnému zasypávání výtluků pro zlepšení průjezdnosti po tomto staveništi.

Nejpozději od 15. 4. 2019 bude pokračovat akciová společnost Silnice Topolany na realizaci tělese vozovky v úseku od křižovatky se silnicí I/27 k železničnímu přejezdu. Další podrobnosti budou upřesněny po dodání harmogramu prací.

Omluvte, prosím, ztížený pohyb po této komunikaci po dobu realizace stavby. Pro zvýšení komfortu jízdy a Vašeho bezpečí Vás žádáme, abyste dodržovali maximálně povolenou rychlost v tomto úseku - 30km/h.

Upozorňujeme, že je silnice v majetku Plzeňského kraje, přesto jsou zástupci města Horní Bříza i úředníci MěÚ Horní Bříza v neustálém spojení se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje i se zhotovitelskou firmou (sdružením).

Věříme, že současné nepříjemnosti překonáme, a že po dokončení stavby budeme rádi, jak nám nová silnice dobře slouží. Děkujeme za pochopení. 

 

Ladislav Čech
místostarosta města Horní Bříza
/vztahy s veřejností, infrastruktura, životní prostředí/
tel.: +420 602 620 132
e-mail: lcech.zastupitel@hornibriza.cz


Vytvořeno: 13. 1. 2019
Poslední aktualizace: 24. 6. 2019 15:08
Autor: Ladislav Čech