Menu
město Horní Bříza
Horní Bříza

Výstavba nové parkovací plochy v ul. Družstevní u TEBYTU

Výstavba parkoviště u TEBYTU

Výstavba nové parkovací plochy v ul. Družstevní u TEBYTU

Dne 1. 7. 2022 byla zahájena výstavba nové parkovací plochy v ul. Družstevní u TEBYTU. V rámci nové parkovací plochy bude zřízeno 38 nových parkovacích stání. Dvě stání jsou vyhrazena pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Stavbu provádí fa. DYBS PLZEŇ, s. r. o. Vysoutěžená cena díla je 3 258 920,35 Kč včetně DPH.

Č. 1

č. 2

 

 

 

Datum vložení: 4. 7. 2022 10:53
Datum poslední aktualizace: 4. 7. 2022 10:59
Autor: David Kapr