Menu
město Horní Bříza
Horní Bříza

Revitalizace sídliště Horní Bříza I. etapa

Č. 1

.

Dne 2. 11. 2020 začala zakázka s názvem ,,Revitalizace sídliště Horní Bříza I. etapa“ ve vnitrobloku ulice Komenského 600-610. V rámci zakázky je rekonstrukce chodníku a odstavné plochy ve vnitrobloku ulice Komenského od čp. 596 okolo dětského hřiště s pyramidou k čp. 603. Zakázka je zasmluvněna s termínem dokončení 30. 11. 2020. K této zakázce je přiobjednaná rekonstrukce chodníku v Lipové ulici, včetně prostoru přístupu ke vchodu čp. 610. Zhotovitelem je firma DYBS s. r. o. Rekonstrukce spočívá v úpravě napojení chodníku z ulice Komenského (bezbariérový vstup a výstup) a rozšíření dle norem. Povrch je navržen ze zámkové dlažby.

 

Autor: David Kapr - starosta

 

Č. 1

Č. 2

Č. 3

Datum vložení: 3. 11. 2020 9:49
Datum poslední aktualizace: 11. 1. 2022 9:02
Autor: David Kapr